Các “ông lớn” nhà nước đang vay nợ ngân hàng bao tiền?

Nguyên Minh

11:04 23/11/2015

BizLIVE - Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động năm 2014 của các doanh nghiệp nhà nước vừa được Chính phủ ban hành đã chỉ rõ những doanh nghiệp đang "ôm" khoản nợ lớn. 

Các “ông lớn” nhà nước đang vay nợ ngân hàng bao tiền?
Theo đó, báo cáo hợp nhất cho thấy các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có tổng số nợ phải trả là 1.567.063 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2013. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2014 là 1,41 lần (có 28 tập đoàn, tổng công ty có tỷ lệ Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu lớn hơn 3 lần; công ty mẹ là 23 đơn vị ). 
Trong đó nợ vay ngắn hạn và dài hạn từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng của các tập đoàn, tổng công ty là 553.014 tỷ đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2013. 
Báo cáo chỉ rõ một số đơn vị có số nợ vay từ các NHTM & TCTD tương đối lớn như: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (174.434 tỷ đồng); Tập đoàn Điện lực Việt Nam (108.457 tỷ đồng); Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (46.170 tỷ đồng); Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (32.282 tỷ đồng); Tổng công ty Sông Đà (20.327 tỷ đồng); Tổng công ty Xi măng Việt Nam (15.729 tỷ đồng)...
Ngoài số tiền vay từ các NHTM và TCTD, một số Công ty mẹ thực hiện huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp, lũy kế giá trị trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành tính đến 31/12/2014 của các Công ty mẹ, bao gồm: Công ty mẹ - Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản VN phát hành 12.500 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty Becamex Bình Dương phát hành 7.200 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát hành 2.000 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà phát hành 1.500 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát hành 522 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, phát hành 1.000 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1 phát hành 700 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty Thái Sơn phát hành 100 tỷ đồng.
Được biết, theo báo cáo hợp nhất, nợ nước ngoài của các tổng công ty, tập đoàn đang là 381.419 tỷ đồng bao gồm vay ngắn hạn là 26.955 tỷ đồng; vay dài hạn là 354.464 tỷ đồng. 
Trong đó: Vay lại vốn ODA của Chính phủ là 117.986 tỷ đồng; Vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh là 124.104 tỷ đồng; Vay nước ngoài theo hình thức tự vay, tự trả là 91.879 tỷ đồng; Còn lại là các hình thức huy động khác.
Với báo cáo của các Công ty mẹ, nợ nước ngoài là 253.450 tỷ đồng. Trong đó, Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam là 161.891 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam là 27.347 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam là 20.305 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc là 18.525 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam là 12.138 tỷ đồng.
Theo báo cáo hợp nhất, hệ số nợ tổng quát (tổng nợ phải trả/tổng nguồn vốn) bình quân là 0,56 lần (Công ty mẹ là 0,44 lần). Tổng số nợ phải trả là 826.250 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2013. Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu bình quân năm 2014 là 0,8 lần. 

NGUYÊN MINH

Cùng dòng sự kiện

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ