Bệnh viện GTVT được niêm yết trên sàn chứng khoán, nhà nước nắm 30% vốn điều lệ

An Nhi

08:53 25/07/2015

Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán với vốn điều lệ lên đến 168 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư chiến lược sẽ được nắm 30% cổ phẩn.

Bệnh viện GTVT được niêm yết trên sàn chứng khoán, nhà nước nắm 30% vốn điều lệ

Bệnh viện GTVT được niêm yết trên sàn chứng khoán, nhà nước nắm 30% vốn điều lệ

Đây là thông tin trong phương án vừa được thủ tướng chính phủ phê duyệt thí điểm cổ phần hóa bệnh viện công đầu tiên.

Theo đó, Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải sẽ được thành lập, kế thừa các quyền, nghĩa vụ và lợi ích của đơn vị trước khi chuyển đổi. Vốn điều lệ của Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương là 168 tỷ đồng.

Vốn điều lệ sẽ được điều chỉnh tăng phần vốn nhà nước tương ứng với giá trị quyết toán dự án ODA tòa nhà Bệnh viện, đồng thời, sẽ tiếp tục bán phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần để duy trì tỷ lệ vốn điều lệ mà Nhà nước nắm giữ tại Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải là 30%.

Theo phóng viên, việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Mức giá niêm yết khởi điểm bán đấu giá lần đầu của cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải sẽ được Bộ Giao thông vận tải quyết định.

Về cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu, tổng số cổ phần là 16,8 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 5,04 triệu cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ; bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 1,768 triệu cổ phần, tương ứng 10,52% vốn điều lệ; 5,04 triệu cổ phần được bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 30% vốn điều lệ; còn 4,952 triệu cổ phần, chiếm 29,48% vốn điều lệ được bán đấu giá công khai.

Được biết, bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương là tuyến y tế cao nhất trong ngành y tế giao thông, có chức năng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ nhân viên trong toàn ngành và người dân trong khu vực dân cư.

Việc cổ phần hóa bệnh viện và niêm yết trên sàn chứng khoán đươc kì vọng sẽ mang lại một làn gió mới cho chất lượng của ngành y tế. Nhất là khi ngành này đang gặp nhiều khó khăn trong vấn đề huy động vốn để nâng cấp và trang bị thiết bị mới phục vụ cho khám, chữa, điều trị cho nhân dân.

Theo DNVN

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine