Bảo lãnh nợ cho “ông lớn” nhà nước có đe doạ an ninh tài chính?

Tâm An

17:58 27/11/2015

BizLIVE - Việc Chính phủ cấp bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể huy động nguồn vốn có giá trị lớn mà đôi khi các tổ chức tín dụng đòi hỏi thu xếp vốn cho các dự án phải có bảo lãnh của Chính phủ.

Bảo lãnh nợ cho “ông lớn” nhà nước có đe doạ an ninh tài chính?

Vinalines là doanh nghiệp dẫn đầu lỗ lũy kế với 20.687 tỷ đồng. Ảnh: TL

Tại báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của các doanh nghiệp Nhà nước được Chính phủ trình Quốc hội cho thấy, tổng số nợ phải trả của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước đã lên tới 1,57 triệu tỷ đồng, tăng 8% so với 2013.

Do vậy, một số ý kiến cho rằng khoản nợ của doanh nghiệp Nhà nước được Chính phủ bảo lãnh có nguy cơ đe doạ an ninh tài chính quốc gia nếu doanh nghiệp này hoạt động không hiệu quả, không có khả năng trả nợ.

Phản hồi về nội dung này, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ diễn ra chiều 27/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, hiện nợ Chính phủ bảo lãnh chiếm 19% tổng nợ công. Cụ thể, trong cơ cấu nợ công 80% là nợ Chính phủ, 19% nợ Chính phủ bảo lãnh, 1% nợ chính quyền địa phương. Tính theo % so với GDP nợ Chính phủ bảo lãnh chiếm 11,4%.

Theo Bộ trưởng Nên, việc Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp vay vốn là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể huy động nguồn vốn có giá trị lớn mà đôi khi các tổ chức tín dụng đòi hỏi thu xếp vốn cho các dự án phải có bảo lãnh của Chính phủ.

Bên cạnh đó, chi phí của khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ sẽ thấp hơn so với trường hợp doanh nghiệp trực tiếp vay thương mại thông thường.

"Việc Chính phủ bảo lãnh cho doanh nghiệp Nhà nước vay vốn đều thực hiện chặt chẽ theo quy định về việc cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ thực hiện theo Nghị định 15/2011/NĐ-CP", Bộ trưởng Nên cho biết.

Cũng theo người phát ngôn Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Nên cho biết thêm việc cấp bảo lãnh Chính phủ cho các doanh nghiệp vay vốn nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư cấp bách, trọng điểm của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng nhất là trong các giai đoạn nguồn vốn trong nước không đủ đáp ứng cho nhu cầu đầu tư phát triển.

Doanh nghiệp Nhà nước có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích, tự chịu mọi rủi ro và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình huy động, quản lý, sử dụng vốn vay và trả nợ đúng hạn.

Đồng thời, Chính phủ cũng chỉ đạo việc cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ phải thực hiện trong hạn mức bảo lãnh Chính phủ hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quản lý chặt chẽ điều kiện cấp bảo lãnh, không mở rộng diện, chọn lọc có mục tiêu ưu tiên tiến tới thu hẹp bảo lãnh Chính phủ và kiểm soát việc đảm bảo trả nợ.
Bộ trưởng Nên cũng cho biết, đến hết năm 2014, tổng số nợ của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước gần 1,57 triệu tỷ đồng, so với vốn chủ sở hữu là 1,41 lần trong khi mức quy định chung là không vượt quá 3 lần.

TÂM AN

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ