87% doanh nghiệp chế biến lạc quan về triển vọng 2015

Tuấn Minh

09:48 21/04/2015

BizLIVE - Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và đầu tư) cho biết, có đến 87% số doanh nghiệp chế biến lạc quan về triển vọng kinh doanh trong năm 2015. 

87% doanh nghiệp chế biến lạc quan về triển vọng 2015

Triển vọng sản xuất kinh doanh quý II/2015 theo dự báo của các doanh nghiệp chế biến, chế tạo. Ảnh: BizLIVE

Con số đáng chú ý này là kết quả một cuộc điều tra khảo sát dành riêng cho hơn 4.000 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế biến, chế tạo tại Việt Nam vừa được Tổng cục Thống kê thực hiện.

Xu hướng chung nhiều năm qua cho thấy, quý I hàng năm quy mô sản xuất cũng như tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp đều thấp hơn quý IV năm trước, xu hướng sản xuất công nghiệp quý I năm 2015 cũng không ngoại lệ. 

Theo đó, đánh giá tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh, có 57% số doanh nghiệp chế biến, chế tạo đánh giá sản xuất kinh doanh trong quý I/2015 của họ khả quan hơn và giữ ổn định so với quý IV/2014.

Trong đó, có 28,8% doanh nghiệp khẳng định tăng lên và 38,2% khẳng định giữ ổn định; 33,1% số doanh nghiệp đánh giá là khó khăn hơn.

Đáng chú ý, có tới 87,8% số doanh nghiệp được hỏi cho rằng hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý II/2015 sẽ tốt hơn và giữ ổn định so với quý I.

Trong đó, có 55,3% số doanh nghiệp dự báo tốt lên và 32,5% dự báo giữ ổn định; chỉ có 12,3% số doanh nghiệp cho rằng, hoạt động kinh doanh sẽ kém hơn trong quý II. 

Các ngành được doanh nghiệp dự báo tốt hơn trong quý II gồm: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; thiết bị điện; trang phục; điện tử, máy tính và sản phẩm quang học; thuốc lá; đồ uống; chế biến thực phẩm;…

Kết quả điều tra cũng cho thấy, khoảng 62% số doanh nghiệp nhà nước lạc quan cho rằng xu hướng sản xuất kinh doanh quý II sẽ tốt hơn quý I.

Trong khi đó, tỷ lệ này của các doanh FDI là 59,6% và doanh nghiệp ngoài nhà nước là 52,7%.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đóng góp khoảng 18% vào GDP của Việt Nam.

Cuộc điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý ngành chế biến, chế tạo được Tổng cục Thống kê thực hiện, bao gồm 4.028 doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo, đại diện cho toàn bộ nền kinh tế và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Số doanh nghiệp thực tế đã trả lời trong kỳ điều tra quý I/2015 là 3.245 doanh nghiệp. Những thông tin chủ yếu thu thập từ các doanh nghiệp để phản ánh về xu hướng sản xuất kinh doanh gồm: Đánh giá của doanh nghiệp về xu hướng tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh; biến động về số lượng đơn đặt hàng và đơn đặt hàng xuất khẩu; xu hướng về tồn kho thành phẩm, nguyên vật liệu; chi phí sản xuất, giá bán bình quân cho một sản phẩm; biến động về quy mô lao động và các yếu tố khác... 

TUẤN MINH

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?