86% doanh nghiệp niêm yết trên HNX có lãi trong quý II/2015

Mai Hương

13:16 27/08/2015

BizLIVE -

Trong quý II/2015, có 357 doanh nghiệp niêm yết trên HNX nằm trong diện phải công bố báo cáo tài chính quý II/2015 với 467 báo cáo.

86% doanh nghiệp niêm yết trên HNX có lãi trong quý II/2015

Ảnh minh họa.

Tính đến ngày 25/8/2015, đã có 356/357 doanh nghiệp công bố thông tin báo cáo tài chính quý II/2015, trong đó có 456 báo cáo được công bố đúng hạn, tương ứng 97,64% số lượng báo cáo phải công bố.
Với ảnh hưởng tích cực từ nền kinh tế vĩ mô, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục biến chuyển tốt trong quý này. Cụ thể, trong kỳ có 307/357 doanh nghiệp lãi, chiếm 86% tổng số doanh nghiệp niêm yết trên HNX, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái (85% doanh nghiệp lãi trong quý II/2014) với tổng giá trị lãi đạt gần 4.300 tỷ đồng.
  
Có 49/357 doanh nghiệp lỗ trong kỳ, chiếm 13,7% tổng số doanh nghiệp niêm yết, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái (14,8% doanh nghiệp lỗ trong quý II/2014), với tổng giá trị lỗ  220 tỷ đồng.
Trong số 307 doanh nghiệp có lãi, ngành công nghiệp đóng góp 99 doanh nghiệp, với tổng giá trị lãi đạt 1.988,5 tỷ đồng (chiếm 25,5% tổng giá trị lãi). Ngành khai khoáng và dầu khí có 25 doanh nghiệp lãi 973,9 tỷ đồng (chiếm 22,7% tổng giá trị lãi). Tiếp đến là ngành tài chính có 21 doanh nghiệp lãi 927,8 tỷ đồng (chiếm 21,6% tổng giá trị lãi). Các ngành còn lại đóng góp 1.299,5 tỷ đồng lãi, tương ứng 30,2% tổng giá trị lãi.
Trong số 49 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống có 5 doanh nghiệp thua lỗ 51,7 tỷ đồng (chiếm 23,4% tổng giá trị thua lỗ); ngành xây dựng có 15 doanh nghiệp thua lỗ 43,2 tỷ đồng (chiếm 19,6% tổng giá trị thua lỗ). 9 ngành còn lại lỗ 125,5 tỷ đồng, tương ứng 57% tổng giá trị lỗ.
Ngày 14/8/2015 cũng là thời hạn công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2015, đã có 192/210 tổ chức công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2015 đúng hạn, đạt tỷ lệ 91,4% (giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước).

MAI HƯƠNG / Theo HNX

Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

BizLIVE Gặp gỡ