6 tháng đầu năm, “ông lớn” Mobifone mang gần 9.500 tỷ đi đầu tư tài chính dài hạn

Trần Thúy

13:20 27/10/2016

BizLIVE - Khoản mục đầu tư tài chính dài hạn của Mobifone lại tăng vọt từ mức 642 tỷ đồng lên hơn 9.455 tỷ đồng, tương đương mức tăng 14,7 lần và chiếm tới 40,76% tổng tài sản của doanh nghiệp. 

6 tháng đầu năm, “ông lớn” Mobifone mang gần 9.500 tỷ đi đầu tư tài chính dài hạn

Ảnh minh họa.

Tổng Công ty Viễn thông Mobifone vừa lần đầu tiên công bố báo cáo tài chính kể từ khi tách khỏi Tập đoàn VNPT. Mặc dù vậy, báo cáo này còn khá “sơ sài” khi doanh nghiệp chỉ công bố Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh mà chưa công bố báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.
Theo những số liệu Mobifone công bố, năm 2015, công ty mẹ đạt doanh thu 31.387 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng khá mạnh nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giảm nhẹ 2,6%, xuống 7.036 tỷ đồng.
Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế của Mobifone vẫn tăng gần 10% lên 5.481 tỷ đồng do phát sinh thuế ít hơn.
Sang 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu của Mobifone đạt gần 16.248 tỷ đồng, tăng tới 19,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do doanh thu hoạt động tài chính giảm tới 84,5%, chi phí tài chính tăng mạnh trong khi chi phí bán hàng cũng tăng vọt 51,2% khiến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 2.511 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2016, Mobifone đặt mục tiêu doanh thu 33.122 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.163 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp này đã hoàn thành lần lượt 49% và 60,3% kế hoạch năm.
Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Mobifone đạt gần 23.193 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm tới 62,7%, còn gần 1.187 tỷ đồng, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm gần nửa, còn hơn 3.000 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm hơn 5.000 tỷ, tương đương gần 83%.
Trong khi đó, khoản mục đầu tư tài chính dài hạn của Mobifone lại tăng vọt từ mức 642 tỷ đồng lên hơn 9.455 tỷ đồng, tương đương mức tăng 14,7 lần và chiếm tới 40,76% tổng tài sản của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do Mobifone không công bố thuyết minh tài chính nên hiện vẫn chưa rõ khoản mục này được đầu tư vào những doanh nghiệp nào.
Nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến cuối tháng 6 là gần 7.033 tỷ đồng, giảm 23,2% so với đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 0,43 lần.

TRẦN THÚY

Từ khóa: mobifone, lợi nhuận
Thăm dò ý kiến
Nếu thay đổi khung giờ làm việc, bạn sẽ chọn phương án nào?

Emagazine