3 Tổng công ty thuộc EVN được xếp hạng đặc biệt

Tâm An

19:05 09/10/2015

BizLIVE - Ba Tổng công ty GENCO 1, GENCO 2, GENCO 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã được đồng ý vận dụng xếp hạng Tổng công ty đặc biệt.

3 Tổng công ty thuộc EVN được xếp hạng đặc biệt

Ảnh minh họa.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương và ý kiến của các Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và xã hội về vận dụng xếp hạng tổng công  ty đặc biệt đối với các đơn vị thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý vận dụng xếp hạng Tổng công ty đặc biệt đối với 3 Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO 1), Phát điện 2 (GENCO 2) và Phát điện 3 (GENCO 3).

GENCO 1 là đơn vị thuộc EVN do EVN sở hữu 100 % vốn điều lệ. GENCO1 có nhiệm vụ tổ chức sản xuất điện một cách an toàn, ổn định và hiệu quả, vận hành thương mại trong thị trường phát điện cạnh tranh. Đầu tư các dự án nguồn điện mới nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân và sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

GENCO 2 được thành lập trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ. Các Công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các Ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại một số Công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

GENCO 3 được thành lập trên cơ sở tổ chức sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên Nhiệt điện Phú Mỹ, các công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại một số công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Mới đây, EVN đã từng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt cơ chế đặc thù trước cổ phần hoá đối với 3 Tổng công ty phát điện này.

TÂM AN

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?

BizLIVE - Gặp gỡ