TP.HCM: Cấp Giấy chứng nhận khi mua nhà hợp pháp

Ngôn Dân

14:19 21/05/2015

BizLIVE - UBND TP.HCM vừa yêu cầu không để sót trường hợp người dân mua nhà hợp pháp mà chưa được cấp Giấy chứng nhận.

TP.HCM: Cấp Giấy chứng nhận khi mua nhà hợp pháp

Mọi trường hợp mua nhà hợp pháp sẽ được cấp Giấy chứng nhận (ảnh: Ngôn Dân).

Theo đó, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan rà soát, thống kê toàn bộ các trường hợp người mua nhà đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với chủ đầu tư tại các dự án trên địa bàn thành phố nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi chung là Giấy chứng nhận).

Để không bỏ sót trường hợp nào mua nhà hợp pháp mà chưa được cấp Giấy chứng nhận, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan dự thảo văn bản để UBND thành phố báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở hợp pháp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với chủ đầu tư tại tất cả các dự án.

TP.HCM cũng kiến nghị có chế tài để chấn chỉnh, xử lý mối quan hệ giữa ngân hàng và chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư thế chấp Giấy chứng nhận của người mua nhà cho ngân hàng; nâng cao trách nhiệm của ngân hàng trong việc theo dõi tiến độ sử dụng vốn vay của chủ đầu tư và đề ra giải pháp thu hồi nợ vay, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi người mua nhà.

NGÔN DÂN

Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?