Thêm 8 tỷ USD vốn ngoại đổ vào các khu công nghiệp

Vũ Minh

07:25 05/10/2015

BizLIVE - Tính chung 9 tháng đầu năm 2015, tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp, khu kinh tế đạt 8,72 tỷ USD (tăng 12% so với cùng kỳ năm 2014), chiếm 59% tổng số lượt dự án và bằng 67% tổng số vốn FDI của cả nước.

Thêm 8 tỷ USD vốn ngoại đổ vào các khu công nghiệp

Ảnh minh họa.

Vụ Quản ý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và đầu tư) cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2015, có 379 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký đầu tư vào các khu công nghiệp và khu kinh tế trong cả nước với tổng vốn đầu tư đạt trên 7,16 tỷ USD.
Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn cho 263 dự án với tổng số vốn đầu tư tăng thêm là hơn 1,56 tỷ USD.
Tính chung 9 tháng đầu năm 2015, tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp, khu kinh tế đạt 8,72 tỷ USD (tăng 12% so với cùng kỳ năm 2014), chiếm 59% tổng số lượt dự án và bằn 67% tổng số vốn FDI của cả nước.
Xét riêng lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, tổng vốn FDI vào lĩnh vực này trong các khu công nghiệp, khu kinh tế chiếm tới 85% tổng số vốn FDI của cả nước, bằng 83% so với kế hoạch năm 2015.
Lũy kế đến cuối tháng 9/2015, các khu công nghiệp trong cả nước đã thu hút được 5.946 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 95,99 tỷ USD.
Tổng vốn đầu tư đã thực hiện đạt hơn 55 tỷ USD, bằng 59% tổng vốn đầu tư đăng ký. Các khu kinh tế thu hút được 302 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 39,55 tỷ USD, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 16,52 tỷ USD bằng 42% tổng vốn đầu tư đăng ký.
Đối với tình hình thu hút đầu tư trong nước, trong 9 tháng đầu năm 2015, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã thu hút được 361 dự án với tổng vốn đăng ký 53.260 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn 97 dự án với tổng vốn tăng thêm 9.363 tỷ đồng.
Như vậy, trong 9 tháng đầu năm tổng vốn đầu tư trong nước các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút được đạt hơn 62.623 tỷ đồng, giảm 11% tổng vốn đăng ký tăng thêm so với cùng kỳ năm 2014 và gần bằng 70% so với kế hoạch năm 2015.
Tính lũy kế đến hết tháng 9/2015, các khu công nghiệp cả nước đã thu hút được 5.647 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 568.184 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 288.256 tỷ đồng, bằng 51% tổng vốn đăng ký.
Đối với các khu kinh tế, luỹ kế đến nay, các khu kinh tế ven biển đã thu hút được 863 dự án với tổng mức đầu tư 547.815 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 176.210 tỷ đồng, bằng 31% tổng vốn đăng ký.
Các dự án đầu tư đăng ký mới trong 9 tháng đầu năm tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm may mặc cao cấp, điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo.
Một số dự án lớn đăng ký đầu tư trong 9 tháng đầu năm bao gồm: Dự án của Công ty Samsung Display Việt Nam tại khu công nghiệp Yên Phong 1, Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 3 tỷ USD).
Dự án của Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 (Đồng Nai), tổng vốn đầu tư 660 triệu USD. Dự án của Công ty TNHH Worldon tại khu công nghiệp Đông Nam, TP Hồ Chí Minh (tổng số vốn đầu tư 300 triệu USD).
Dự án liên hợp khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP tại khu kinh tế Đông Nam Nghệ An với tổng số vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng.
Cũng theo Vụ Quản lý các khu kinh tế, tổng doanh thu các khu công nghiệp, khu kinh tế đạt hơn 110 tỷ USD, tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm 2014 và bằng 85% so với kế hoạch năm 2015.
Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt 47,6 tỷ USD tăng 33% so với cùng kỳ năm 2014, bằng 69% so với kế hoạch năm 2015, đóng góp 57% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2014.
Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 45,5 tỷ USD, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm 51% tổng kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đầu năm (tăng 15% so với cùng kỳ năm 2014) và bằng 59% so với kế hoạch năm 2015 (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2014).
Các khu công nghiệp, khu kinh tế đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước 56.313 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2014.
Tổng số lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế luỹ kế đến tháng 9/2015 là khoảng 2,57 triệu lao động. Trong đó xét cơ cấu lao động thì lao động nữ là 1,48 triệu người (chiếm 62%), lao động nam là 1,09 triệu người (chiếm 38%).
Xét theo quốc tịch thì lao động Việt Nam là 2,3 triệu người (chiếm 98,7%), lao động nước ngoài là hơn 38 nghìn người (chiếm tỷ lệ 1,3%).

VŨ MINH