Nhà thầu nước ngoài: Phải tiêu hủy hàng còn dư sau khi kết thúc công trình xây dựng?

Hoài Anh

09:39 27/10/2015

Theo dự thảo Quy định thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa XK, NK của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến đóng góp, nhà thầu nước ngoài đã có Giấy phép hoạt động xây dựng được đăng ký danh mục hàng NK để thực hiện hợp đồng nhận thầu và hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để thực hiện thi công xây dựng.

Nhà thầu nước ngoài: Phải tiêu hủy hàng còn dư sau khi kết thúc công trình xây dựng?

Ảnh minh họa.

Nhà thầu nước ngoài phải sử dụng đúng mục đích hàng hóa NK, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để thực hiện hợp đồng nhận thầu, thi công xây dựng. Ảnh internet.

Thông tư này quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký danh mục hàng hóa NK, hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và phương án xử lý hàng còn dư trong hợp đồng thi công xây dựng công trình của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

Theo quy định về việc NK, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và xử lý hàng còn dư của nhà thầu nước ngoài tại dự thảo, danh mục hàng NK, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập phải phù hợp với hợp đồng nhận thầu về chủng loại, số lượng, xuất xứ của mỗi loại hàng hóa.

Sau khi được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư NK, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, nhà thầu nước ngoài được trực tiếp hoặc ủy thác làm thủ tục XNK tại cơ quan hải quan theo quy định về quản lý XNK.

Khi hoàn thành công trình, nhà thầu nước ngoài phải quyết toán hàng đã NK, tạm nhập và có phương án xử lý hàng còn dư trong hợp đồng thi công xây dựng công trình hoặc chưa tái xuất theo các hình thức sau: tiêu hủy, bán tại Việt Nam, chuyển sang thực hiện hợp đồng nhận thầu khác tại Việt Nam.

Dự thảo Thông tư cũng yêu cầu nhà thầu nước ngoài phải sử dụng đúng mục đích hàng hóa NK, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để thực hiện hợp đồng nhận thầu, thi công xây dựng.

Thông tư này được áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài, văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng, Chủ đầu tư xây dựng (Chủ đầu tư, Chủ dự án) và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (sau đây gọi tắt là Ban quản lý dự án).

Theo Báo Hải Quan