Muốn mua nhà ở Mỹ, bạn cần kiếm được bao nhiêu tiền mỗi năm?

Linh Lam

10:06 26/08/2015

Sở hữu một ngôi nhà tại những thành phố lớn của Mỹ là niềm mơ ước của rất nhiều người. Tuy nhiên, giá nhà ngày càng đắt đỏ và với mức thu nhập thấp, bạn sẽ rất khó để hiện thực hóa mong muốn này.

Muốn mua nhà ở Mỹ, bạn cần kiếm được bao nhiêu tiền mỗi năm?

Ảnh minh họa.

Trang web HSH.com đã tính toán mức thu nhập năm cần thiết để có thể mua nhà tại 17 thành phố của Mỹ. Và dưới đây là kết quả:

17. Minneapolis

Dân số: 407.207

Giá nhà trung bình: $229.200

Tiền trả góp hàng tháng: $1.189

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $51.000

16. Dallas

Dân số: 2.518.638

Giá nhà trung bình: $215.200

Tiền trả góp hàng tháng: $1.235

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $53.000

15. Houston

Dân số: 2.076.189

Giá nhà trung bình: $221.100

Tiền trả góp hàng tháng: $1.252

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $53.500

14. Philadelphia

Dân số: 1.517.628

Giá nhà trung bình: $231.700

Tiền trả góp hàng tháng: $1.269

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $54.500

13. Baltimore

Dân số: 640.064

Giá nhà trung bình: $254.500

Tiền trả góp hàng tháng: $1.303

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $56.000

12. Chicago

Dân số: 2.824.584

Giá nhà trung bình: $230.500

Tiền trả góp hàng tháng: $1.424

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $61.000

11. Sacramento

Dân số: 479.686

Giá nhà trung bình: $291.000

Tiền trả góp hàng tháng: $1.435

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $61.500

10. Miami

Dân số: 417.650

Giá nhà trung bình: $289.900

Tiền trả góp hàng tháng: $1.476

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $63.500

9. Portland

Dân số: 609.456

Giá nhà trung bình: $314.800

Tiền trả góp hàng tháng: $1.516

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $65.000

8. Denver

Dân số: 649.495

Giá nhà trung bình: $362.900

Tiền trả góp hàng tháng: $1.631

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $70.000

7. Seattle

Dân số: 652.405

Giá nhà trung bình: $385.300

Tiền trả góp hàng tháng: $1.822

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $78.000

6. Washington, D.C.

Dân số: 582.049

Giá nhà trung bình: $403.800

Tiền trả góp hàng tháng: $1.937

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $83.000

5. Boston

Dân số: 645.966

Giá nhà trung bình: $414.600

Tiền trả góp hàng tháng: $2.010

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $86.000

4. Los Angeles

Dân số: 3.794.640

Giá nhà trung bình: $445.200

Tiền trả góp hàng tháng: $2.060

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $88.500

3. New York City

Dân số: 8.213.839

Giá nhà trung bình: $410.400

Tiền trả góp hàng tháng: $2.117

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $91.000

2. San Diego

Dân số: 1.284.347

Giá nhà trung bình: $547.800

Tiền trả góp hàng tháng: $2.446

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà: $105.000

1. San Francisco

Dân số: 777.660

Giá nhà trung bình: $841.600

Tiền trả góp hàng tháng:$3.684

Mức thu nhập hàng năm cần thiết để mua nhà:$158.000.

Theo NDH