Mua lại nhà của người nước ngoài được sở hữu bao nhiêu năm?

Huyền Trâm

14:31 22/07/2015

BizLIVE -

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản đề nghị cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam khi mua lại nhà ở của người nước ngoài thì được quyền sở hữu nhà ở tối đa 50 năm.

Mua lại nhà của người nước ngoài được sở hữu bao nhiêu năm?

HoREA đề xuất sở hữu tối đa 50 năm khi mua lại nhà của người nước ngoài - Ảnh: Huyền Trâm.

Nội dung đáng chú ý này được HoREA đưa ra trong văn bản đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở 2014.
Theo đó, Luật Nhà ở 2014 đã cho phép người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu nhà tại Việt Nam; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở trong các dự án nhà ở thương mại tại Việt Nam.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch và thông thoáng khi áp dụng Luật Nhà ở vào cuộc sống,

HoREA đóng góp một số ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở.

Thứ nhất, về "trường hợp bán hoặc tặng cho nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì bên mua, bên nhận tặng cho chỉ được sở hữu nhà ở trong thời hạn còn lại..." (khoản (4.b) điều 7 dự thảo Nghị định),

HoREA cho rằng dự thảo quy định này không phù hợp và không đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người nước ngoài khi mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Theo đó, Hiệp hội đề nghị cho tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam khi mua lại nhà ở của người nước ngoài thì được quyền sở hữu nhà ở với thời hạn tối đa 50 năm.

Cũng tương tự như trường hợp quy định tại khoản (4.a) điều 7 (dự thảo Nghị định) cho phép cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư nước ngoài khi mua lại nhà ở của người nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định lâu dài, để đảm bảo tính thống nhất của pháp luật.

Thứ hai, về quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài khi hết thời hạn sở hữu nhà ở thì có thể được gia hạn thêm theo quy định của Chính phủ nếu có nhu cầu (khoản (2.c) điều 161 Luật Nhà ở).

HoREA đề nghị bổ sung dự thảo Nghị định quy định khi được gia hạn quyền sở hữu nhà ở thì tổ chức, cá nhân nước ngoài không phải chịu thêm chi phí nào khác ngoài lệ phí hành chính.

Hiệp hội cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng thống nhất hướng dẫn tổ chức, cá nhân nước ngoài về việc chuyển khoản tiền mua nhà ở từ ngân hàng nước ngoài vào Việt Nam để mua nhà; hoặc thủ tục vay của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam để mua nhà ở.

Ngoài ra, về thời hạn cấp visa cho cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam, để tạo điều kiện cho cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam, Hiệp hội đề nghị Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng thống nhất cấp visa với thời hạn dài, có thể khoảng từ 01 - 03 năm, được xuất nhập cảnh nhiều lần, phù hợp với thông lệ quốc tế.

HUYỀN TRÂM