[Infographic] 10 thay đổi đáng chú ý trong kinh doanh bất động sản

P.V

20:39 12/07/2015

Từ 1/7/2015, Luật kinh doanh Bất động sản 2014 (sửa đổi) có nhiều thay đổi, tác động đến hoạt động phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản tại Việt Nam.