Hà Nội tổng rà soát các dự án nhà ở thương mại

Hoàng Hà

18:17 10/02/2017

BizLIVE - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư kiểm tra, rà soát tất cả các dự án nhà ở thương mại đang triển khai.

Hà Nội tổng rà soát các dự án nhà ở thương mại

Ảnh minh họa.

Đối tượng rà soát sẽ là các dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo một công trình nhà ở độc lập hay một cụm công trình nhà ở; dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ tại khu vực nông thôn.
Cụ thể, Sở Xây dựng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trên cơ sở quyết định rà soát của Sở Xây dựng. Nội dung này cũng gửi về Sở Xây dựng trước ngày 21/2/2017.
Sở Xây dựng sẽ căn cứ vào kết quả rà soát, tổng hợp để thực hiện công tác quản lý nhà nước về nhà ở đồng thời phục vụ việc sơ kết chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của TP. Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
Đồng thời, Sở Xây dựng cũng yêu cầu các doanh nghiệp xây dựng dự án nhà ở tổng hợp danh mục các dự án do mình làm chủ đầu tư (hoặc hợp tác đầu tư). Ngoài ra, doanh nghiệp phải gửi kèm nội dung rà soát, gồm địa điểm đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt dự án, diện tích quy hoạch, số căn hộ, thời gian hoàn thành… cũng như gửi kèm một số văn bản pháp lý của từng dự án (gồm: cho phép đầu tư, giao chủ đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc chấp thuận mặt bằng và tổng phương án kiến trúc, giấy phép xây dựng…).
Các nội dung trên gửi về Sở Xây dựng trước ngày 16/2/2017.

HOÀNG HÀ