Hà Nội thu hơn 2.400 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

Hoàng Hà

11:46 19/09/2016

BizLIVE - Trong 8 tháng đầu năm 2016, toàn thành phố Hà Nội đã có 15 đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 21,3ha đất, thu về 2.426 tỷ đồng.

Hà Nội thu hơn 2.400 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

Ảnh minh họa.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo truyền đạt kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp về công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
Theo kế hoạch triển khai đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 của UBND TP Hà Nội, tiền sử dụng đất thu được khi thực hiện kế hoạch đấu giá năm 2016 là 3.050 tỷ đồng, trong đó dự kiến thu từ đấu giá khoảng 2.150 tỷ đồng. Còn lại thu từ đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000m2), diện tích đấu giá 28,6ha, dự kiến khoảng 900 tỷ đồng.
Trong 8 tháng đầu năm, đã có 15 đơn vị thuộc các quận, huyện, thị xã, sở, ngành tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 21,3ha đất, số tiền trúng đấu giá là 2.426 tỷ đồng.
Trong những tháng còn lại của năm 2016, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã và sở, ngành liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, hoàn thiện các thủ tục về giá khởi điểm, phương án đấu giá để tổ chức các phiên đấu giá sớm nhất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016, góp phần tạo nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và đảm bảo mục tiêu xây dựng phát triển hạ tầng đô thị theo hướng văn minh hiện đại, xây dựng nông thôn mới.
Về xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất ở năm 2017, Phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng giao UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo rà soát tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016; tổng hợp, xác định nhu cầu lập kế hoạch năm 2017; có văn bản gửi các Sở Tài nguyên và môi trường, Kế hoạch và đầu tư trước ngày 20/9/2016. Sở Tài nguyên và môi trường tổng hợp, phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư và các đơn vị liên quan thẩm định, đề xuất, trình UBND thành phố kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn thành phố, trước ngày 1/10/2016.

HOÀNG HÀ