Hà Nội: Nhà tái định cư ở 10 năm chưa nộp tiền

Xuân Hưng

07:56 29/08/2015

Hơn 500 căn nhà có người ở nhưng chưa nộp tiền mua nhà; hơn 30 tỷ tiền thuê nhà tạm cư chưa thu được; thất thu phí dịch vụ nhà, trông giữ xe; chưa công khai chi phí;... và còn vô số những tồn tại khác trong quản lý, vận hành nhà chung cư tái định cư ở Hà Nội...

Hà Nội: Nhà tái định cư ở 10 năm chưa nộp tiền

Khu tái định cư Việt Hưng cũng từng xảy ra nhiều xung đột trước khi có ban quản lý mới là Hợp tác xã nhà ở Thụy Điển tiếp quản, quản lý - ảnh: Xuân Hưng.

Làm trái quy định 

Theo Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân Sách Nguyễn Tuấn Thịnh, qua giám sát, HĐND Thành phố đã chỉ ra nhiều hạn chế thiếu sót và kiến nghị các giải pháp khắc phục song việc thực hiện của các đơn vị còn chậm, chưa có chuyển biến rõ rệt. Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND cũng còn chưa nghiêm, thậm chí có nội dung thực hiện trái quy định. Đơn cử như Công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội chưa thực hiện nộp ngân sách nhà nước kinh phí thu được từ cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu nhà nước mà giữ lại để chi phí cho quản lý, vận hành.

Trong khi đó, sở Xây dựng chưa chủ động nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố về phát triển nhà tái định cư đối với khu vực nội đô ở Thành phố theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

Theo đó, Luật quy định trường hợp thu hồi đất và giải tỏa nhà ở để xây dựng công trình khác tại khu vực nội đô thuộc đô thị loại đặc biệt, tại đô thị loại 1 và loại 2 thì Nhà nước chuẩn bị quỹ nhà ở thông qua việc sử dụng nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội được xây dựng theo dự án để bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất và giải tỏa nhà ở; Trường hợp thu hồi đất và giải tỏa nhà ở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà người có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì chủ đầu tư dự án phải ưu tiên bố trí nhà ở thương mại ngay trong dự án đó để phục vụ tái định cư.

Theo Ban Kinh tế và Ngân sách, nguyên nhân để xảy ra tình trạng này là do nhận thức về đầu tư, quản lý và vận hành sử dụng nhà chung cư tái định cư của các sở, ngành Thành phố và đơn vị vận hành, người dân được bố trí tái định cư còn chưa thống nhất. Các đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư tái định cư thiếu trách nhiệm và Hà Nội đã duy trì quá lâu phương thức đầu tư tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Ban Kinh tế và Ngân sách cũng nhận thấy, quy định hiện hành của Thành phố còn nhiều bất cập, chưa xác định cụ thể quyền, trách nhiệm của các bên, cơ chế tài chính chưa rõ ràng, tiền thu được từ cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ có đơn vị nộp vào ngân sách, có đơn vị không nộp...

Trước những thực trạng trên, sau giám sát, Ban Kinh tế và Ngân sách kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm và có biện pháp khắc phục đối với 147 căn hộ do đơn vị quản lý, vận hành tự ý cho dân vào ở; 174 căn hộ bố trí cho Tập đoàn Nam Cường tạm cư tại khu chung cư Nam Trung Yên chưa thu tiền.

Ngoài ra, Ban Kinh tế và Ngân sách kiến nghị, lãnh đạo UBND Thành phố kiểm tra, rà soát vác căn hộ còn trống chưa bố trí dân vào ở để có giải pháp sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu nhà tái định cư của Thành phố, sử dụng hiệu quả quỹ nhà đã có và thu hồi ngân sách đã bỏ ra xây dựng tránh lãng phí, thất thoát; đẩy mạnh đấu giá quyền thuê diện tích kinh doanh... 

Theo VnMedia