Hà Nội kiên quyết dừng cấp phép dự án mới với doanh nghiệp chây ỳ thuế

Kiều Châu

10:11 17/06/2016

BizLIVE - Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc cố tình chây ỳ, UBND TP Hà Nội sẽ kiên quyết dừng xem xét đối với đề xuất của doanh nghiệp về đầu tư các dự án mới trên địa bàn.

Hà Nội kiên quyết dừng cấp phép dự án mới với doanh nghiệp chây ỳ thuế

Ảnh minh họa (Khều).

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp chỉ đạo đôn đốc thu nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Cục Thuế Thành phố Hà Nội - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội, báo cáo thống kê cụ thể, chi tiết danh mục các dự án nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (tổng số tiền phải nộp, số tiền đã nộp, số tiền còn nợ, nguyên nhân nợ…) trước ngày 25/6/2016.
Trên cơ sở báo cáo của Cục Thuế Thành phố Hà Nội, UBND thành phố giao Phó chủ tịch Nguyễn Doãn Toản chủ trì cùng các sở, ngành liên quan làm việc cụ thể với các doanh nghiệp để quán triệt, đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Trong đó, nêu rõ quan điểm, trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc cố tình chây ỳ, UBND thành phố sẽ kiên quyết dừng xem xét đối với đề xuất của doanh nghiệp về đầu tư các dự án mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
UBND thành phố cũng yêu cầu Cục Thuế thành phố tiếp tục phối hợp cơ quan thông tấn, báo chí công khai danh sách doanh nghiệp nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đồng thời, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đọng thuế đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, nợ đọng kéo dài.
Bên cạnh đó, Cục thuế thành phố chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính thống kê cụ thể từng dự án phải thực hiện nghĩa vụ tài chính từ ngày 1/1/2015 đến hết tháng 5 và nhóm dự án đến hết năm 2016, để có kế hoạch thu cụ thể. Cục Thuế thành phố Hà Nội báo cáo UBND TP tình hình và kết quả thu nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố, thời gian trước ngày 25 hàng tháng.
Ngoài ra, giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thống kê danh sách các cơ sở di dời thuộc các Bộ, ngành Trung ương quản lý, trong đó, nêu rõ tiến độ để đôn đốc và hỗ trợ đẩy nhanh các thủ tục đủ điều kiện để xác định nghĩa vụ tài chính trong năm 2016. Đồng thời, thống kê đầy đủ các dự án đủ điều kiện xác định nghĩa vụ tài chính nhưng chưa thực hiện, nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan. Báo cáo UBND Thành phố trước ngày 25/6/2016.
Trong 5 tháng đầu năm 2016, Cục Thuế TP Hà Nội, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường đã phối hợp thu được 14.102 tỷ đồng nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trong đó, thu tiền sử dụng đất 11.799 tỷ đồng, tiền thuê đất 2.303 tỷ đồng. 

KIỀU CHÂU