Hà Nội điều chỉnh quy hoạch khu nhà ở cho người thu nhập thấp xã Tiền Phong

Hoàng Hà

12:02 18/03/2017

BizLIVE - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

Hà Nội điều chỉnh quy hoạch khu nhà ở cho người thu nhập thấp xã Tiền Phong

Ảnh minh họa.

Theo quyết định, quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 167.691m2, trong đó, khu I có diện tích 20.296m2; khu II có diện tích 147.395m2. Quy mô dân số khoảng 4.577 người (khu I khoảng 1.678 người; khu II khoảng 2.899 người).
Khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phân bổ quỹ đất theo các nhóm chức năng như sau:
Khu I: Đất công cộng khu vực có diện tích khoảng 4.095m2; Đất hỗn hợp có diện tích khoảng 12.709m2; Đất đường giao thông cấp đô thị và khu vực gồm đường chính đô thị và đường chính khu vực có tổng diện tích khoảng 3.492m2.
Khu II: Đất đường giao thông cấp khu vực gồm đường chính khu vực và đường khu vực có tổng diện tích khoảng 19.559m2; Đất trường THCS có diện tích khoảng 8.302m2; Đất trường mầm non có diện tích khoảng 5.062m2; Đất cây xanh, thể dục thể thao, đơn vị ở có diện tích khoảng 14.147m2; Đất nhóm nhà ở có tổng diện tích khoảng 76.404m2; Đất bãi đỗ xe có diện tích khoảng 2.025m2.
UBND Thành phố Hà Nội  giao Giám đốc Sở Quy hoạch-kiến trúc chịu trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ, quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phù hợp nội dung quyết định này.
Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong và Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, quản lý, giám sát việc xây dựng đồng bộ về quy hoạch kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt và xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

HOÀNG HÀ