Có việc rút khống tiền đền bù giải phóng mặt bằng ?

Ngày 2/3/2016 UBND quận Đống Đa đã có buổi gặp gỡ với các cơ quan báo chí để trả lời việc giải quyết đơn thư của bà Lê Thị Thanh Hằng tại số nhà 163 Xã Đàn phường Nam Đồng, Đống Đa - Hà Nội. Phó Chủ tịch UBND quận, ông Nguyễn Hoàng Giáp đã trực tiếp công bố các thông tin giải đáp về việc chủ đầu tư (Ban quản lý dự án quận Đống Đa) khi đền bù giải phóng mặt bằng(GPMB) không đúng đối tượng, dẫn đến khiếu kiện của bà Hằng.

Có việc rút khống tiền đền bù giải phóng mặt bằng ?

Căn nhà số 163 Xã Đàn.

Thiếu sự hợp tác từ chủ sử dụng đất

Ông Nguyễn Hoàng Giáp cho biết: Nguồn gốc mảnh đất xảy ra khiếu kiện khi GPMB là của ông Đỗ Đức Sơn, lô đất này đã được cấp sổ đỏ từ ngày 21/2/2004. Không sử dụng lô đất này, ngày 9.6.2009 ông Sơn đã chuyển nhượng nhà đất cho gia đình bà Lê Thị Thanh Hằng, và sổ đỏ đã được sang tên đổi chủ từ thời điểm đó.

Thực hiện quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 4.9.2008 của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ”, mảnh đất lúc này vẫn của ông Sơn nằm trong diện GPMB phục vụ dự án.

Ngày 11/12/2008, Tổ công tác GPMB họp những người dân bị ảnh hưởng của dự án để công khai dự án và thông báo kế hoạch điều tra khảo sát và giao nhận bản tự kê khai cho người dân. Gia đình ông Sơn lúc đó đã không liên hệ để hợp tác trong việc kê khai, mà để người cháu là Lê Ngọc Hùng đến nhận và ký thay vào bản tự kê khai.

Ngày 21/8/2009 UBND phường Nam Đồng phát hành biên bản về việc giao thông báo số 48/TB-HĐ ngày 20/8/2009 của hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quận Đống Đa cho chủ sử dụng số nhà 163 Xã Đàn và vẫn lấy tên ông Đỗ Đức Sơn với xác nhận “Chủ nhà không có tại địa chỉ trên, nhà khóa cửa không có người nhà”.

Căn cứ vào biên bản nêu trên, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư UBND quận Đống Đa ra thông báo số 69/TB-HĐ ngày 21/11/2009 đề nghị UBND phường Nam Đồng cung cấp hồ sơ địa chính lưu tại phường làm căn cứ lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho chủ sử dụng đất tại số 163 Xã Đàn do chủ sử dụng đất không hợp tác điều tra. Trên hồ sơ lưu tại phường vẫn ghi chủ sử dụng đất là ông Đỗ Ngọc Sơn.

Để triển khai dự án, UBND quận Đống Đa đã đăng Thông báo số 29/TB-HĐ ban hành ngày 18/6/2009 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Đống Đa trên báo Hà Nội Mới ra các ngày: 22; 23 và 24.06.2009 với nội dung: “Các tổ chức và hộ gia đình cá nhân có công trình ngầm nổi nằm trên phạm vi cấp đất thực hiện dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến sông Lừ” liên hệ với Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Đống Đa để làm các thủ tục kê khai GPMB và làm thủ tục di dời các công trình ra khỏi phạm vi chỉ giới giải phóng mặt bằng trước ngày 30.06.2009 để UBND quận Đống Đa tiếp tục triển khai thực hiện dự án”.

Căn cứ vào xác nhận nguồn gốc đất của UBND phường Nam Đồng, ngày 28/3/2011, Ban quản lý dự án Quận Đống Đa lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với ông Đỗ Đức Sơn và trình Hội đồng GPMB thông qua. Căn cứ vào đề xuất này, UBND quận Đống Đa ngày 2/12/2011 đã ban hành Quyết định số 6209/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất GPMB của hộ ông Đỗ Đức Sơn.

Không liên hệ và hợp tác được với chủ sử dụng mảnh đất, UBND quận Đống Đa đã tiếp tục đăng báo nội dung Thông báo số 679/TB-HĐ ngày 23/08/2009 trên các số báo Hà Nội Mới ra các ngày: 29; 30; và 31/08/2013 với nội dung: “Hội đồng bồi thường, hỗ trợ quận Đống Đa thông báo: “... Trên địa bàn phường Nam Đồng: Hộ ông Đỗ Đức Sơn và bà Nguyễn Thị Mền (chủ cũ) nay là ông Nguyễn Văn Bảo và bà Lê Thị Thanh Hằng (chủ mới), địa chỉ GPMB: 71 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2, nay là mặt đường Xã Đàn. Ông Nguyễn Văn Bảo sinh năm 1959 mang CMND số 010368679 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 27/06/2007. Bà Lê Thị Thanh Hằng sinh năm 1959 mang CMND số 010191590 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 27/06/2007. Cả 2 ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại: số nhà72 Nguyễn Thiệp, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; hộ ông Phạm Huy Lam, địa chỉ GPMB: 69 ngách 195 ngõ Xã Đàn 2, nay là mặt phố Nam Đồng. Yêu cầu các ông bà có tên trên và những người có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ đối với thửa đất tại địa chỉ GPMB có công trình ngầm nổi nằm trên phạm vi cấp đất thực hiện dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến sông Lừ” trên địa bàn phường Nam Đồng liên hệ với Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Đống Đa để làm các thủ tục kê khai GPMB và làm thủ tục liên quan đến GPMB trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng báo để UBND quận Đống Đa tiếp tục triển khai dự án. Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, các hộ dân vẫn không liên hệ với Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Đống Đa để làm các thủ tục thì Hội đồng sẽ thực hiện trình tự đền bù GPMB theo các quy định của pháp luật”.

… Và việc giải quyết khiếu kiện

Ngày 17/12/2012, UBND quận Đống Đa nhận được đơn tố cáo của bà Lê Thị Thanh Hằng chủ sử dụng số nhà 163 Xã Đàn về những vấn đề liên quan đến việc đền bù GPMB liên quan đến dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ”.

Ngày 20/1/2014 UBND quận Đống Đa đã ra thông báo số 15/TB-UBND về việc giải quyết đơn tố cáo của bà Hằng. Theo đó, UBND quận đã giao Ban quản lý dự án quận – là đơn vị làm chủ đầu tư dự án thực hiện, lập phương án đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại 163 Xã Đàn theo đúng chủ sử dụng đất là bà Lê Thị Thanh Hằng.

Đồng thời, ngày 9/6/2014 UBND quận Đống Đa đã tiến hành họp kiểm điểm, xét kỷ luật các cán bộ trong việc xác nhận sai nguồn gốc đất trong quá trình thu hồi đất GPMB để thực hiện dự án cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến Sông Lừ tại thửa đất 163 Xã Đàn phường Nam Đồng không đưa sang tên của bà Hằng mà vẫn để tên chủ sử dụng đất cũ.

Đối với số tiền đền bù cho chủ đất mà bà Hằng chưa nhận được, do việc đền bù sai đối tượng, ngày 10/9/2014 Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa đã có văn bản số 2719/CSĐT –CSKT gửi UBND quận Đống Đa khẳng định: Việc bà Hằng tố cáo ông Vũ Minh Hồng – Phó Chủ tịch UBND phường Nam Đồng và một số cán bộ quận Đống Đa làm giả chữ ký, giả hồ sơ chiếm đoạt tiền là không có căn cứ. Kinh phí bồi thường hỗ trợ của hộ gia đình bà Hằng đang ở tài khoản tại kho bạc nhà nước quận Đống Đa theo đúng quy định.

Về vấn đề nêu trên, tại cuộc họp đại diện hội đồng GPMB của Quận cho biết: Khoản tiền đền bù GPMB được chuyển vào kho bạc nhà nước từ 2011. Đây là tiền từ ngân sách nhà nước, khi đã được nộp vào kho bạc thì số tiền này không ai có thể rút và sử dụng vào mục đích cá nhân được. Ngày 6/2/2011, Ban quản lý dự án đã rút tiền để phục vụ cho công tác đền bù GPMB. Ngày 8/2/2011 số tiền còn lại được nộp vào tài khoản. Hiện nay toàn bộ số tiền đó đang được nằm tại số tài khoản 943.01.001 Kho bạc nhà nước Quận Đống Đa với nội dung “Tạm giữ tiền GPMB”.

Theo Báo Lao Động

Từ khóa: đầu tư, dự án