Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước cân nhắc sửa đổi Thông tư 36

Hoàng Anh

09:35 17/03/2016

BizLIVE - Bộ Xây dựng kiến nghị Ngân hàng Nhà nước sửa đổi Thông tư 36 theo hướng không gây đột biến và tạo điều kiện cho thị trường bất động sản.

Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước cân nhắc sửa đổi Thông tư 36

Ảnh minh họa

Tồn kho bất động sản giảm 63%

Trong công văn Bộ Xây dựng gửi Ngân hàng Nhà nước về dự thảo Thông tư 36/TT-NHNN (Thông tư 36) của Ngân hàng Nhà nước đã đề cập đến những dấu hiệu tích cực khi thị trường bất động sản phục hồi trong 02 năm gần đây.

Giá bất động sản đã ổn định, sát với giá trị thực sau mọt thời gian giảm sâu tới 30% so với thời kỳ sốt nóng của thị trường.

Lượng giao dịch thành công, thanh khoản của thị trường liên tục tăng.

Cơ cấu hàng hóa bất động sản đã được điều chỉnh hợp lý, hướng tới nhu cầu thực và khả năng thanh toán thực của đại bộ phận người dân.

Tồn kho bất động sản liên tục giảm, tổng giá trị tồn kho đến tháng 02/2016 còn khoảng 47.913 tỷ đồng, giảm 80.635 tỷ đồng so với lúc cao điểm quý I/2013, giảm gần 63%.

Hàng loạt doanh nghiệp xây dựng bất động sản, sản xuất vật liệu xây dựng đã thực hiện tái cơ cấu, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, qua đó đã vượt qua được giai đoạn khó khăn, đang ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động…

Bất động sản cần trên 2,6 triệu tỷ đồng từ ngân hàng

Theo báo cáo chưa đầy đủ từ các địa phương, tính đến nay có khoảng 3.980 dự án phát triển khu đô thị, dự án phát triển nàh ở đang triển khai với nhu cầu vốn đầu tư khoảng trên 4,4 triệu tỷ đồng, trong đó lượng vốn vay ngân hàng chiếm tới 50% - 60%. Trong khi đó dư nợ bất động sản hiện nay vẫn đang ở mức hợp lý. Tính đến 31/12/2015 có khoảng 392.000 tỷ đồng, chiếm dưới 10% tổng dư nợ toàn hệ thống ngân hàng.

Siết vốn vào bất động sản gây trầm lắng

Từ năm 2009 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành một số quy định điều chỉnh cho vay đối với bất động sản. Cụ thể, Thông tư 15 (năm 2009) về tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn tối đa là 30%, hệ số rủi ro cho vay kinh doanh bất động sản là 100%.

Năm 2010, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 13 quy định tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn là 80%, hệ số hệ số rủi ro cho vay kinh doanh bất động sản là 250%.

Thực tiễn cho thấy các quy định này khiến thị trường bất động sản rơi vào tình trạng trầm lắng, đóng băng.

Năm 2014, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 36 nới lỏng hệ số rủi ro cho vay kinh doanh bất động sản xuống còn 150%, rút tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn tối đa là 60%. Điều này khiến thị trường bất động sản “ấm” dần lên.

Quốc tế: hệ số rủi ro cho vay bất động sản là 150% - 200%

Kinh doanh bất động sản thì nguồn vốn vay từ ngân hàng rất lớn. Theo kinh nghiệm quốc tế thì tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn không nên quá 60%, hệ số rủi ro cho vay kinh doanh bất động sản là 150% - 200% là phù hợp.

Vốn ngân hàng vào bất động sản hiện vẫn an toàn

Theo ý kiến một số chuyên gia thì nguồn vốn cho vay từ các ngân hàng vào lĩnh vực bất động sản vẫn ở ngưỡng an toàn là 9%. Nếu điều chỉnh giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn xuống 40% và nâng hệ số rủi ro cho vay kinh doanh bất động sản lên 250% là quá lớn gây đột biến, ảnh hưởng xấu tới thị trường bất động sản.

Do vậy, Ngân hàng Nhà nước cần cân nhắc về mức giảm, nên giảm từ từ, có lộ trình, tránh gây “sốc” cho thị trường bất động sản.

HOÀNG ANH