6 tháng đầu năm bất động sản hút đến 46% vốn FDI vào TP.HCM

Hồng Quân

07:08 29/06/2016

BizLIVE - Tính đến ngày 15/06/2016, TP.HCM có 367 dự án có vốn FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 512,7 triệu USD, trong đó kinh doanh bất động sản vẫn là ngành dẫn đầu về vốn đăng ký với 8 dự án, vốn đầu tư đạt 236,1 triệu USD.

6 tháng đầu năm bất động sản hút đến 46% vốn FDI vào TP.HCM

Bất động sản TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hút vốn đầu tư ngoại.

Báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của Cục Thống Kê TP. Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến ngày 15/6, TP. Hồ Chí Minh đã có 367 dự án, có vốn nước ngoài (FDI) được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 512,7 triệu USD (cùng kỳ năm trước 794,6 triệu USD). Trong đó, 100% vốn nước ngoài 291 dự án, vốn đầu tư 224,3 triệu USD; liên doanh 73 dự án, vốn đầu tư 284,9 triệu USD.

Chia theo lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản vẫn là ngành dẫn đầu về vốn đăng ký với 8 dự án, vốn đầu tư đạt 236,1 triệu USD chiếm 46%; tiếp theo là thương nghiệp 136 dự án, vốn đầu tư 128,4 triệu USD; công nghiệp chế biến, chế tạo 23 dự án, vốn đầu tư 66,3 triệu USD; thông tin truyền thông 54 dự án, vốn đầu tư 30,9 triệu USD; hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ 72 dự án, vốn đầu tư 18,7 triệu USD; vận tải kho bãi 24 dự án, vốn đầu tư 9,6 triệu USD…

 
Cayman Islands vẫn là nơi có vốn FDI đăng ký đầu tư vào TP. Hồ Chí Minh lớn, với 4 dự án, vốn đầu tư 230,5 triệu USD (chiếm 45%). Nhật Bản xếp thứ 2 với 63 dự án, vốn đầu tư 87,2 triệu USD.
Tiếp theo sau là Singapore 51 dự án, vốn đầu tư 69,1 triệu USD; Hàn Quốc 65 dự án, vốn đầu tư 33,1 triệu USD; Malaysia 12 dự án, vốn đầu tư 25,5 triệu USD; Hà Lan 4 dự án, vốn đầu tư 13,7 triệu USD; Indonesia 3 dự án, vốn đầu tư 9 triệu USD…
Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh có 58 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư, vốn đầu tư tăng 172,7 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn đến ngày 15/6 đạt 685,4 triệu USD (cùng kỳ năm trước đạt 1.201,7 triệu USD). Giải thể, chuyển đi tỉnh thành khác hay rút phép trước hạn có 39 dự án, vốn đầu tư 34,8 triệu USD.

HỒNG QUÂN

Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?