120 khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải

Vũ Minh

12:13 08/10/2015

BizLIVE -

Hàng trăm khu công nghiệp chưa có hê thống xử lý nước thải tập trung hoàn chỉnh và đi vào vận hành...

120 khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải

Ô nhiễm nước thải vẫn là gánh nặng tại các khu công nghiệp của Việt Nam. Ảnh chỉ có tính chất minh họa

Theo Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và đầu tư) cho biết, thực trạng công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế đang đặt ra nhiều bài toán.
Về xử lý nước thải, đối với các KCN, tính đến hết tháng 9/2015, trong số 299 KCN đã được thành lập, chỉ có 179 KCN đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung hoàn chỉnh và đi vào vận hành, chiếm hơn 60% tổng số KCN đã được thành lập, và hơn 84% tổng số KCN đang hoạt động.
Tổng công suất xử lý nước thải của các nhà máy hiện có là 795.947 m3/ngày đêm, công suất trung bình mỗi nhà máy đạt 4.256 m3/ngày đêm.
Trong đó, công suất xử lý nước thải nhỏ nhất là 600 m3/ngày đêm tại KCN Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh).
Công suất lớn nhất là trên 10.000 m3/ngày đêm tại các khu sau: KCX Tân Thuận (TP. Hồ Chí Minh), KCN Nomura (Hải Phòng), KCN Dệt may Phố Nối (Hưng Yên), KCN Minh Hưng III (Bình Phước), KCN Khánh Phú (Khánh Hoà), KCN Bình Xuyên II và Bá Thiện II (Vĩnh Phúc).
Bên cạnh đó, hiện có 25 KCN đang xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung với tổng công suất thiết kế là 86.050 m3/ngày đêm.
Trong thời gian tới, các địa phương cũng đã lập kế hoạch để xây dựng mới và mở rộng thêm 66 công trình xử lý nước thải với tổng công suất 257.000 m3/ng.đêm.
Như vậy, trong trường hợp tất cả các KCN được lấp đầy 100%, thì công suất xử lý nước thải của các công trình xử lý nước thải hiện có và sẽ xây dựng về cơ bản sẽ đáp ứng lượng nước thải trong KCN, đảm bảo môi trường cho KCN và các khu vực xung quanh.
Đối với các khu kinh tế, do quy mô và tính chất đặc thù bao gồm nhiều khu chức năng như khu thương mại, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị... do vậy, các khu kinh tế không có hệ thống xử lý nước thải chung cho toàn bộ khu vực như mô hình đang áp dụng tại KCN hiện nay.
Do đó, đối với các dự án tập trung trong KCN thuộc khu kinh tế sẽ được xử lý nước thải thông qua hệ thống xử lý nước thải tập trung của các KCN trong khu kinh tế.
Theo Vụ Quản lý các khu kinh tế, tính đến nay, trong số 18 KCN trong khu kinh tế đang hoạt động có 7 KCN đã có công trình xử lý nước thải tập trung, 2 KCN đang xây dựng nhà máy và 9 KCN đang trong quá trình lập kế hoạch xây dựng.
Tổng công suất 38.000 m3/ng.đêm, công suất trung bình 5.428 m3/ngày đêm, về cơ bản phục vụ được lưu lượng nước thải hiện có của các nhà máy trong KCN.
Về xử lý chất thải rắn, đa số các doanh nghiệp trong KCN đã có biện pháp phân loại và lưu giữ tạm thời trước khi thu gom đến nơi xử lý. Một số KCN đã tổ chức thu gom, xử lý chất thải tập trung. Do vậy, về cơ bản, việc thu gom, xử lý chất thải rắn được đảm bảo.

VŨ MINH

Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?