Ông Lê Mạnh Hà làm Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia ứng dụng CNTT

Hoàng Ly

11:41 18/08/2015

BizLIVE -

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó chủ tịch Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin vừa ký Quyết định phân công ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ nhiệm văn phòng Chính phủ làm Tổng thư ký Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin. 

Ông Lê Mạnh Hà làm Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia ứng dụng CNTT

Ông Lê Mạnh Hà.

Từ ngày 17/8/2015, ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ nhiệm văn phòng Chính phủ được phân công đảm trách nhiệm vụ Tổng thư ký Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT.
Theo Quyết định thành lập Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin có nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước, các ngành, lĩnh vực trọng điểm và trong toàn xã hội.
Bên cạnh đó, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội; cho ý kiến về các cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án lớn về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. 
Đồng thời, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên ngành về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

HOÀNG LY

Thăm dò ý kiến
Từ 1/1/2018 khi xăng A92 bị "khai tử", bạn sẽ sử dụng loại xăng nào?

Emagazine