“Đọ” lương nhân viên bán hàng các hãng công nghệ lớn

Diệp Vũ

20:10 24/07/2015

10 hãng công nghệ trả thù lao cao nhất cho nhân viên bán hàng theo số liệu của trang Glassdoor, Business Insider giới thiệu...

“Đọ” lương nhân viên bán hàng các hãng công nghệ lớn

Ảnh minh họa.

 

10. IMB
Tổng thu nhập bình quân hàng năm: 150.000 USD
Lương bình quân: 100.000 USD
Hoa hồng bình quân: 45.000 USD
<b>8. Adobe</b></div><div>Tổng thu nhập bình quân hàng năm: 162.500 USD</div><div>Lương bình quân: 90.000 USD</div><div>Hoa hồng bình quân: 50.000 USD

8. Adobe

Tổng thu nhập bình quân hàng năm: 162.500 USD
Lương bình quân: 90.000 USD
Hoa hồng bình quân: 50.000 USD

 

<b>7. Salesforce</b></div><div>Tổng thu nhập bình quân hàng năm: 173.500 USD</div><div>Lương bình quân: 90.000 USD</div><div>Hoa hồng bình quân: 68.000 USD

7. Salesforce

Tổng thu nhập bình quân hàng năm: 173.500 USD
Lương bình quân: 90.000 USD
Hoa hồng bình quân: 68.000 USD

 

<b>6. Microsoft</div><div></b></div><div>Tổng thu nhập bình quân hàng năm: 191.000 USD</div><div>Lương bình quân: 118.000 USD</div><div>Hoa hồng bình quân: 50.000 USD

6. Microsoft

 
Tổng thu nhập bình quân hàng năm: 191.000 USD
Lương bình quân: 118.000 USD
Hoa hồng bình quân: 50.000 USD

 

<b>5. Symantec</b></div><div>Tổng thu nhập bình quân hàng năm: 197.500 USD</div><div>Lương bình quân: 102.500 USD</div><div>Hoa hồng bình quân: 76.250 USD

5. Symantec

Tổng thu nhập bình quân hàng năm: 197.500 USD
Lương bình quân: 102.500 USD
Hoa hồng bình quân: 76.250 USD

 

<b>4. EMC</b></div><div>Tổng thu nhập bình quân hàng năm: 200.000 USD</div><div>Lương bình quân: 100.000 USD</div><div>Hoa hồng bình quân: 100.000 USD

4. EMC

Tổng thu nhập bình quân hàng năm: 200.000 USD
Lương bình quân: 100.000 USD
Hoa hồng bình quân: 100.000 USD

 

<b>3. CA Technologies</b></div><div>Tổng thu nhập bình quân hàng năm: 210.000 USD</div><div>Lương bình quân: 110.000 USD</div><div>Hoa hồng bình quân: 100.000 USD

3. CA Technologies

Tổng thu nhập bình quân hàng năm: 210.000 USD
Lương bình quân: 110.000 USD
Hoa hồng bình quân: 100.000 USD

 

<b>2. Cisco Systems</b></div><div>Tổng thu nhập bình quân hàng năm: 211.000 USD</div><div>Lương bình quân: 93.000 USD</div><div>Hoa hồng bình quân: 100.000 USD

2. Cisco Systems

Tổng thu nhập bình quân hàng năm: 211.000 USD
Lương bình quân: 93.000 USD
Hoa hồng bình quân: 100.000 USD

 

<b>1. SAP</b></div><div>Tổng thu nhập bình quân hàng năm: 235.000 USD</div><div>Lương bình quân: 110.000 USD</div><div>Hoa hồng bình quân: 100.000 USD

1. SAP

Tổng thu nhập bình quân hàng năm: 235.000 USD
Lương bình quân: 110.000 USD
Hoa hồng bình quân: 100.000 USD.

Theo VnEconomy

Thăm dò ý kiến
Theo bạn, xe hơi Vinfast sẽ nằm ở tầm giá nào?

Emagazine