Chỉ số An toàn thông tin của Việt Nam năm nay chỉ ở mức trung bình

Tùng Linh

20:50 30/11/2018

BizLIVE - Mặc dù chỉ số của năm 2018 thấp hơn năm 2017 và thấp hơn cả năm 2016 nhưng theo Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, điểm thấp là do cách đánh giá của năm nay khác các năm trước.

Chỉ số An toàn thông tin của Việt Nam năm nay chỉ ở mức trung bình

Ảnh minh họa.

Mới đây, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) đã công bố chỉ số an toàn thông tin của nước ta trong năm 2018. 
Theo đại diện hiệp hội, việc thu thập dữ liệu để tính toán ra chỉ số này được thực hiện từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2018. Đây cũng là lần khảo sát về an toàn thông tin lần thứ 11 và là lần thứ 6 các dữ liệu khảo sát được tính toán thành một chỉ số. 
Cụ thể chỉ số An toàn thông tin của Việt Nam năm nay đạt 45,6%. Chỉ số này trong năm 2015 đạt 47,4%, năm 2016 đạt 59,9% và 2017 đạt 45,6%.
Mặc dù chỉ số của Việt Nam qua các năm đang có xu hướng giảm nhưng theo ông Vũ Quốc Khánh - Ủy viên Ban chấp hành VNISA là do trong năm nay có nhiều yêu cầu mới phát sinh, có nhiều luật mới được đưa vào, dẫn đến việc thực hiện đánh giá có một số thay đổi. 
Từ năm 2016 trở về trước, việc khảo sát về an toàn thông tin được thực hiện tại các tổ chức, doanh nghiệp theo 5 lĩnh vực. Còn năm nay việc khảo sát được thực hiện với 9 lĩnh vực. Các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp lớn sẽ sử dụng bộ câu hỏi với 57 câu phức hợp và có mức độ chuyên môn sâu. Còn đối với doanh nghiệp nhỏ thì sẽ sử dụng 46 câu hỏi.
Có 9 nhóm tiêu chí được xác định gồm: Chính sách an toàn thông tin, tổ chức quản lý nhân lực. Nhận thức đào tạo nhận lực, thi hành các chính sách, kinh phí, biện pháp đảm bảo về quản lý, kỹ thuật, ý thức lãnh đạo, điều tra kết quả hoạt động thực tiễn. 
Kết quả khảo sát cho thấy trong năm 2018, nhận thức của các lãnh đạo trong nhóm các doanh nghiệp, tổ chức nhỏ về an toàn thông tin đã cải thiện. Các tổ chức và doanh nghiệp nhỏ thường có điểm yếu chung là quy trình triển khai về an toàn thông tin gồm cả định hướng, kế hoạch, chi phí vẫn còn hạn chế song về chất lượng quản lý lại tốt. 
Việc khảo sát được thực hiện tại khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Năm nay khu vực miền Trung và phía Nam đã có chỉ số tăng còn khu vực phiá Bắc lại giảm. 
Báo cáo cũng nêu một số điểm mà các doanh nghiệp, tổ chức cần hoàn thiện trong thời gian tới đó là phải nâng cao hiệu quả hoạt động thực tiễn của việc đảm bảo an toàn thông tin.

TÙNG LINH

Thăm dò ý kiến
Bạn sẽ chuyển sang nhà mạng di động nào?