Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2014','Năm 2015','Năm 2016','3Q/2017']
 • Doanh thu (3Q/2017)
  31.35 tỷ
 • Lợi nhuận
  -1.98 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  255.86 tỷ
 • Vốn điều lệ
  150.0 tỷ

Tình hình tài chính

3Q/2017 Năm 2016 Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

31,347,98042,686,12437,360,568

LN thuần từ HĐKD

-1,789,6113,909,2912,808,398

LN sau thuế TNDN

-1,981,1463,639,5512,743,731

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

255,855,584261,659,520193,068,000

Tài sản ngắn hạn

249,806,688257,558,096188,721,040

Tài sản dài hạn

6,048,9044,101,4154,346,972

Tổng nợ phải trả

102,208,648105,380,104129,879,400

Vay ngắn, dài hạn

69,520,00056,554,94877,750,000

Vốn chủ sở hữu

153,646,944156,279,42463,188,616

Các dự án của doanh nghiệp

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung
Điện thoại: (+84-24) 39445888
Fax: (+84-24) 39445889
Website: http://www.vise.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (“VISC”) được thành lập vào năm 2006. Công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp (i) dịch vụ môi giới chứng khoán; (ii) dịch vụ chứng khoán, lưu ký và (iii) tư vấn đầu tư chứng khoán trong đó hoạt động môi giới chứng khoán – hoạt động kinh doanh chính của Công ty, đóng góp phần lớn doanh thu của Công ty.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : VISC Môi giới chứng khoán  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 15,000,000 0

Bình luận

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

05/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt...

01/06/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố miễn nhiệm bà Nguyễn Bích Diệp chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01...

31/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

27/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Minh chức vụ Quyền...

10/01/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố bổ nhiệm ông Phạm Thái Bình chức vụ...

Doanh nghiệp cùng ngành