Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2015','Năm 2016']
 • Doanh thu (CN 2016)
  299.32 tỷ
 • Lợi nhuận
  -40.09 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  209.3 tỷ
 • Vốn điều lệ
  45.14 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2016 Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

299,320,992476,402,208

LN thuần từ HĐKD

-59,111,1369,214,985

LN sau thuế TNDN

-40,094,0286,096,452

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

209,297,168485,736,864

Tài sản ngắn hạn

190,573,360228,768,096

Tài sản dài hạn

18,723,802256,968,800

Tổng nợ phải trả

236,963,472473,289,152

Vay ngắn, dài hạn

110,197,032319,701,504

Vốn chủ sở hữu

-27,666,31412,447,714

Các dự án của doanh nghiệp

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 408A Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam
Điện thoại: (+84-254) 3852569
Fax: (+84 64 3852569-+84 64 3852569) +84 64 3852569
Website: http://www.tradoco.com.vn
Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tiền thân là doanh nghiệp nhà nước - Công ty Thương mại và Đại lý dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được cổ phần hóa vào ngày 27/12/2004. Hiện nay vốn điều lệ của công ty là hơn 45 tỷ đồng.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : TMD Phân phối xăng dầu & khí đốt  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
4,513,859 4,513,859 0

Bình luận

Lịch sự kiện

10/08/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (TMD) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2017Thời hạn thực hiện: theo thông báo mời họp Công ty gửi đến cổ đông.Địa điểm thực hiện...

14/07/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không...

24/12/2015

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/01/2016Ngày đăng ký cuối cùng...

18/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2015Thời gian thực hiện: Theo thông báo mời họp Công ty gửi đến cổ đôngĐịa điểm thực...

25/12/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Thương mại và Đại lý Dầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thanh toán cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiềnNgày giao dịch không hưởng quyền: 26/9/2014Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/9/2014Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu...

Doanh nghiệp cùng ngành