Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiGourp

Tình hình tài chính

Các dự án của doanh nghiệp

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiGourp

Địa chỉ: Số 8, Đường 1, Phố 9, P.Đông Thành
Điện thoại: (+84-229) 3888388
Fax: (+84-229) 3888668
Website: http://www.xuanthanh.com.vn
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : THAIGROUP Xây dựng  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 0 0

Bình luận

Doanh nghiệp cùng ngành