Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2014','Năm 2015','Năm 2016','3Q/2017']
 • Doanh thu (3Q/2017)
  20,859.53 tỷ
 • Lợi nhuận
  137.9 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  429,943.2 tỷ
 • Vốn điều lệ
  14,312.49 tỷ

Tình hình tài chính

3Q/2017 Năm 2016 Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

1,621,160,9602,934,903,8084,509,467,136

LN thuần từ HĐKD

574,243,9681,600,802,0482,389,789,952

LN sau thuế TNDN

137,900,99278,854,99279,882,000

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

429,943,193,600361,682,370,560311,513,677,824

Tài sản ngắn hạn

---

Tài sản dài hạn

---

Tổng nợ phải trả

414,371,774,464346,220,986,368296,061,566,976

Vay ngắn, dài hạn

---

Vốn chủ sở hữu

15,571,439,61615,282,683,90415,240,797,184

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

Địa chỉ: 193 - 203 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang
Điện thoại: (+84-28) 39206501
Fax: (+84-28) 39206505
Website: http://www.scb.com.vn
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn ("SCB") được thành lập vào năm 1992 với tên gọi ban đầu là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quế Đô, sau đó đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn vào năm 2003. Sau khi sáp nhập với TinNghiaBank và Ficombank, quy mô của SCB đã được mở rộng nhanh chóng. Vào cuối năm 2014, mạng lưới chi nhánh của SCB đạt hơn 230 chi nhánh, phòng giao dịch, tiết kiệm và quầy hầu như ở các đô thị trong cả nước, đặc biệt là tập trung vào miền Nam Việt Nam. SCB tập trung vào khách hàng tổ chức chứng minh bằng tỷ lệ cao cho vay chế trong tổng dư nợ cho vay (80,6%). Đầu năm 2015, SCB đã sở hữu một số lượng cổ phần lớn tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (58,73%) để thúc đẩy việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm và tăng tổng doanh thu. Thỏa thuận M&A này đã tăng số lượng các công ty con của SCB lên 2 công ty (công ty còn lại là SCB AMC). Ngân hàng có 8 công ty liên kết bao gồm: Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Đà Nẵng, Smartlink, Công ty Cổ phần Cáp Việt Thái, Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên, Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Hạ Long và Công ty cổ phần thông tin tín dụng Việt Nam.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : SCB Ngân hàng  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
1,058,380,104 1,429,480,100 0

Bình luận

Ban lãnh đạo

Doanh nghiệp cùng ngành