Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2012','Năm 2013','Năm 2014','Năm 2015']
 • Doanh thu (CN 2015)
  3,856.16 tỷ
 • Lợi nhuận
  36.15 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  287.16 tỷ
 • Vốn điều lệ
  40.0 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

3,856,158,2083,516,073,4723,131,789,568

LN thuần từ HĐKD

-24,698,14017,858,03810,073,923

LN sau thuế TNDN

36,150,79627,323,4847,469,191

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

287,157,216224,069,232264,021,328

Tài sản ngắn hạn

237,339,008157,543,552163,974,064

Tài sản dài hạn

49,818,23666,525,696100,047,256

Tổng nợ phải trả

164,696,304128,179,376183,134,240

Vay ngắn, dài hạn

2,530,0003,850,0005,170,000

Vốn chủ sở hữu

122,460,92095,889,87280,887,080

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn Sông Tiền

Địa chỉ: 107/3 Phạm Hùng, Phường 9, , Vĩnh Long
Điện thoại: (+84-270) 3880355
Fax: (+84 70 3880355-+84 70 3880355) +84 70 3880355
Website: http://www.sabeco.com.vn
Công ty Cổ phần Thương mại Sabeco Sông Tiền được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 54.0.3.000030 so Sở KHĐT tỉnh Vĩnh Long cấp ngày 17/3/2006. Năm 2008, công ty tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên thành 40 tỷ đồng.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : SBST Sản xuất bia  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
4,000,000 4,000,000 0

Bình luận

Ban lãnh đạo

Doanh nghiệp cùng ngành