Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2014','Năm 2015','Năm 2016','2Q/2017']
 • Doanh thu (2Q/2017)
  0.0 tỷ
 • Lợi nhuận
  8.42 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  1,110.6 tỷ
 • Vốn điều lệ
  1,100.0 tỷ

Tình hình tài chính

2Q/2017 Năm 2016 Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

-281,7362,198,518

LN thuần từ HĐKD

8,420,2351,623,498-11,719,603

LN sau thuế TNDN

8,420,2351,640,987-11,719,603

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

1,110,597,504900,310,464440,027,328

Tài sản ngắn hạn

875,106,368671,670,144214,522,576

Tài sản dài hạn

235,491,280228,640,304225,504,720

Tổng nợ phải trả

17,925,09019,517,77620,875,610

Vay ngắn, dài hạn

---

Vốn chủ sở hữu

1,092,672,512880,792,704419,151,680

Các dự án của doanh nghiệp

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An

Địa chỉ: Tòa nhà Tín Nghĩa, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 3
Điện thoại: (+84-251) 3569534
Fax: (+84-251) 3569557
Website: http://www.pap.vn
Công ty Cổ Phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (PAP) hoạt động trong ngành vận tải đường thủy. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là đầu tư xây dựng, kinh doanh khai thác Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần Cảnh và kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị. Công ty được thành lập vào năm 2008 tại tỉnh Đồng Nai và chịu trách nhiệm xây dựng khu dịch vụ hậu cần và khu cảng. Hiện tại, dự án Cảng Phước An được chia thành 5 phân kì với mỗi phân kì sẽ xây dựng một phần của cảng và khu vực dịch vụ hậu cần. Phân kì 1 đã được triển khi xây dựng vào quý 3/2013 với mức đầu tư dự kiến là 1956 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 19,428 tỷ đồng. PAP có số vốn điều lệ là 440 tỷ đồng.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : PAP Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 90,000,000 0

Bình luận

Lịch sự kiện

12/07/2017

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017:Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2017Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 08...

11/05/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản:Ngày đăng ký cuối cùng: 24...

14/12/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày đăng ký cuối cùng: 28...

23/08/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2016Ngày đăng...

03/02/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22...

21/12/2015

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2015Ngày đăng...

20/03/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Ngày đăng ký cuối cùng...

Doanh nghiệp cùng ngành