Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2014']
 • Doanh thu (CN 2014)
  28,422.17 tỷ
 • Lợi nhuận
  4,964.78 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  22,488.45 tỷ
 • Vốn điều lệ
  13,748.82 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2014

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

28,408,123,392

LN thuần từ HĐKD

7,227,130,368

LN sau thuế TNDN

4,964,781,056

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

22,488,446,976

Tài sản ngắn hạn

11,007,293,440

Tài sản dài hạn

11,481,153,536

Tổng nợ phải trả

8,586,330,112

Vay ngắn, dài hạn

1,952,005,760

Vốn chủ sở hữu

13,902,115,840

Các dự án của doanh nghiệp

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Tổng công ty Viễn thông MobiFone

Địa chỉ: Lô VP1, Phường Yên Hòa
Điện thoại: (+84-24) 37831733
Fax: (+84 4 37831733-+84 4 37831733) +84 4 37831733
Website: http://www.mobifone.vn
Tổng công ty Viễn thông MobiFone được thành lập năm 1993 là công ty sở hữu nhà nước. Năm 2013, MobiFone tách khỏi Tập đoàn Bưu Chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn giữ 50% cổ phần của MobiFone. MobiFone là doanh nghiệp đầu tiên kinh doanh mạng di động và là một trong ba mạng di động lớn nhất với hơn 21,4% thị phần. Đối thủ chính của MobiFone là Viettel (40,5%) và Vinaphone (19,88%). Công ty có 9 công ty con phụ trách các khu vực Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Nghệ An, Khánh Hòa, Bình Dương, Cần Thơ.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : MOBIF Viễn thông di động  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 1,500,000,000 0

Bình luận

Ban lãnh đạo

Doanh nghiệp cùng ngành