Công ty Cổ phần Cấp nước Tỉnh Lào Cai

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2016','3Q/2017']
 • Doanh thu (3Q/2017)
  107.24 tỷ
 • Lợi nhuận
  14.18 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  339.68 tỷ
 • Vốn điều lệ
  171.63 tỷ

Tình hình tài chính

3Q/2017 Năm 2016

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

107,239,352144,603,056

LN thuần từ HĐKD

15,581,74713,069,226

LN sau thuế TNDN

14,179,49111,581,548

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

339,679,264326,483,392

Tài sản ngắn hạn

77,928,59255,948,436

Tài sản dài hạn

261,750,656270,534,944

Tổng nợ phải trả

149,211,264151,082,032

Vay ngắn, dài hạn

121,892,248119,869,888

Vốn chủ sở hữu

190,467,984175,401,344

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Cấp nước Tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Số 37 Đường Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai,
Điện thoại: (+84-214) 3830224
Fax: (+84-214) 3830224
Công ty Cổ phần Cấp nước Tỉnh Lào Cai (LAWACO) được thành lập ngày 18/02/1993. Công ty hiện là đơn vị duy nhất sản xuất và kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh Lào Cai. LAWACO đang quản lý và vận hành 11 nhà máy nước tại thành phố Lào Cai và tất cả các trung tâm huyện trong toàn tỉnh với tổng công suất 42.000m3/ngày đêm.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
UPCOM : LWS Nước  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 17,162,710 0

Bình luận

Lịch sự kiện

03/07/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước Tỉnh Lào Cai trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/06/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

15/05/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Cấp nước Tỉnh Lào Cai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày đăng ký cuối cùng: 27...

Doanh nghiệp cùng ngành