Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2012','Năm 2013','Năm 2014','1Q/2015']
 • Doanh thu (1Q/2015)
  5.84 tỷ
 • Lợi nhuận
  3.92 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  101.44 tỷ
 • Vốn điều lệ
  135.0 tỷ

Tình hình tài chính

1Q/2015 Năm 2014 Năm 2013

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

5,841,0963,689,0675,579,047

LN thuần từ HĐKD

3,924,061-9,080,755-10,707,699

LN sau thuế TNDN

3,924,061-8,998,521-10,957,058

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

101,438,24897,532,536107,054,440

Tài sản ngắn hạn

92,547,48091,690,93699,553,280

Tài sản dài hạn

8,890,7725,841,6047,501,165

Tổng nợ phải trả

1,153,9691,172,3141,695,701

Vay ngắn, dài hạn

---

Vốn chủ sở hữu

100,284,28896,360,216105,358,744

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam

Địa chỉ: 2D Đường Thành, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 73023836
Fax: (+84 4 73023836-+84 4 73023836) +84 4 73023836
Website: http://www.kvs.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam tiền thân là CTCP Chứng Khoán Vàng Việt được thành lập ngày 3/12/2007. Công ty là thành viên của Tập đoàn Ngân hàng đầu tư Kenanga Holdings Berhad (Malaysia).
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : KVSC Môi giới chứng khoán  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
13,500,000 13,500,000 0

Bình luận

Doanh nghiệp cùng ngành