Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2015','Năm 2016','1Q/2017']
 • Doanh thu (1Q/2017)
  93.51 tỷ
 • Lợi nhuận
  15.13 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  656.76 tỷ
 • Vốn điều lệ
  152.46 tỷ

Tình hình tài chính

1Q/2017 Năm 2016 Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

93,295,936402,805,760401,996,064

LN thuần từ HĐKD

17,738,10646,726,97252,630,208

LN sau thuế TNDN

15,130,51147,621,76854,178,824

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

656,762,048724,010,624650,039,552

Tài sản ngắn hạn

411,893,888480,873,728415,374,528

Tài sản dài hạn

244,868,144243,136,832234,664,992

Tổng nợ phải trả

345,519,040426,670,944382,706,432

Vay ngắn, dài hạn

37,711,45650,584,34043,875,868

Vốn chủ sở hữu

311,243,008297,339,648267,333,088

Các dự án của doanh nghiệp

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Lô 9, Đường Phạm Văn Đồng
Điện thoại: (+84-234) 3821510
Fax: (+84-234) 3825152
Website: http://www.xaylaphue.com.vn

Công ty Cổ phần xây lắp Thừa Thiên Huế (HCC hoặc “TTHC”)  là một công ty có quy mô trung bình trong ngành xây dựng với tổng danh thu năm 2014 đạt 550 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong 3 mảng kinh doanh chính (i) Xây dựng công nghiệp và dân dụng, (ii) Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng và (iii) Phát triển bất động sản. TTHC hoạt động trên cả nước, từ miền Bắc tới miền Nam trong đó tập trung tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sàn giao dịch Nhóm ngành  
HSX : HUB Xây dựng  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 15,246,000 0

Bình luận

Doanh nghiệp cùng ngành