Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2015','Năm 2016','3Q/2017']
 • Doanh thu (3Q/2017)
  5,101.31 tỷ
 • Lợi nhuận
  386.67 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  85,856.03 tỷ
 • Vốn điều lệ
  5,007.4 tỷ

Tình hình tài chính

3Q/2017 Năm 2016 Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

1,212,173,0561,333,912,0641,083,614,976

LN thuần từ HĐKD

779,689,024690,632,000625,761,984

LN sau thuế TNDN

386,672,992500,685,984360,408,000

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

85,856,026,62475,938,152,44863,460,126,720

Tài sản ngắn hạn

---

Tài sản dài hạn

---

Tổng nợ phải trả

79,696,551,93670,131,040,25658,448,461,824

Vay ngắn, dài hạn

---

Vốn chủ sở hữu

6,159,482,3685,807,108,6085,011,666,944

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á

Địa chỉ: 117 Quang Trung
Điện thoại: (+84-238) 3844277
Fax: (+84 238 3844277-+84 238 3844277) +84 238 3844277
Website: http://www.baca-bank.vn

Được thành lập vào năm 1994, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (Bac A Bank hoặc "NASB") là một trong những ngân hàng thương mại có lợi nhuận cao nhất trong khu vực miền Trung Việt Nam. Có trụ sở chính tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, NASB hoạt động chủ yếu tại Hà Nội. Tính đến 31/12/2014, ngân hàng có 94 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc. Sau 20 năm hoạt động, tổng tài sản của ngân hàng đã tăng lên đến 57.182 tỷ đồng. NASB có 1 công ty con là Bac A AMC. Khách hàng mục tiêu của ngân hàng là các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, nông thôn và các ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành nông nghiệp. Trong năm 2012, ngân hàng Bắc Á tư vấn thành công cho dự án TH True Milk.

Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : BAB Ngân hàng  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 500,000,000 0

Bình luận

Doanh nghiệp cùng ngành