Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2012']
 • Doanh thu (CN 2012)
  575.26 tỷ
 • Lợi nhuận
  35.58 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  2,807.75 tỷ
 • Vốn điều lệ
  732.22 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2012

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

575,258,560

LN thuần từ HĐKD

31,059,658

LN sau thuế TNDN

35,577,044

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

2,807,749,632

Tài sản ngắn hạn

198,944,048

Tài sản dài hạn

2,608,805,632

Tổng nợ phải trả

2,012,022,016

Vay ngắn, dài hạn

1,550,539,136

Vốn chủ sở hữu

795,727,808

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương

Điện thoại: (+84-236) 2211103
Fax: (+84-236) 3643885
Website: http://www.avuong.com
Công ty Cổ phần thủy điện A Vương được thành lập năm 2003. Hoạt động sản xuất chính của công ty là sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Công ty là đơn vị trực tiếp quản lý và vận hành nhà máy thủy điện A Vương với công suất 210 MW/năm và tổng sản lượng điện hàng năm là 815 triệu kWh.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : AVHPC Sản xuất & Phân phối Điện  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 0 0

Bình luận

Doanh nghiệp cùng ngành