Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2012','Năm 2013','Năm 2014','Năm 2015']
 • Doanh thu (CN 2015)
  7.04 tỷ
 • Lợi nhuận
  -1.08 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  41.18 tỷ
 • Vốn điều lệ
  41.0 tỷ

Tình hình tài chính

Năm 2015 Năm 2014 Năm 2013

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

7,036,52410,288,1559,893,953

LN thuần từ HĐKD

-1,104,453-594,210-761,809

LN sau thuế TNDN

-1,075,962-679,251-857,550

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

41,182,37247,789,21251,576,644

Tài sản ngắn hạn

38,795,16845,586,50849,214,752

Tài sản dài hạn

2,387,2012,202,7042,361,894

Tổng nợ phải trả

6,287,93411,818,81214,926,991

Vay ngắn, dài hạn

---

Vốn chủ sở hữu

34,894,44035,970,40036,649,652

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 18T2, Lê Văn Lương, Trung Hòa, Nhân Chính
Điện thoại: (+84-24) 62509999
Fax: (+84 4 62509999-+84 4 62509999) +84 4 62509999
Website: http://www.atsc.com.vn
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành được thành lập năm 2007 với số vốn điều lệ 41 tỷ đồng. Doanh thu thuần năm 2014 đạt 10,3 tỷ đồng, trong đó doanh thu môi giới chứng khoán chiếm 38,8%, lỗ 600 triệu đồng. Công ty gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh và đang triển khai kế hoạch bán 100% số cổ phần.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
: ATSC Môi giới chứng khoán  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
4,100,000 4,100,000 0

Bình luận

Ban lãnh đạo

Doanh nghiệp cùng ngành