Công ty cổ phần Chứng Khoán ASC

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2014','Năm 2015','Năm 2016','3Q/2017']
 • Doanh thu (3Q/2017)
  2.98 tỷ
 • Lợi nhuận
  -2.0 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  28.96 tỷ
 • Vốn điều lệ
  56.0 tỷ

Tình hình tài chính

3Q/2017 Năm 2016 Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

2,981,78113,323,23017,222,682

LN thuần từ HĐKD

-2,325,071-98,7041,226,850

LN sau thuế TNDN

-2,000,76240,7071,226,850

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

28,960,42233,669,14442,877,512

Tài sản ngắn hạn

27,917,43233,345,09842,139,024

Tài sản dài hạn

1,042,990324,044738,488

Tổng nợ phải trả

1,631,2874,339,24513,588,324

Vay ngắn, dài hạn

--800,000

Vốn chủ sở hữu

27,329,13429,329,89829,289,190

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty cổ phần Chứng Khoán ASC

Địa chỉ: Cao ốc Master, 41 -43 Trần Cao Vân, P.6
Điện thoại: (+84-28) 38258106
Fax: (+84-28) 38248655
Website: http://www.asias.com.vn
Thành lập năm 2009, công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á sở hữu vốn điều lệ 56 tỷ đồng. ASC hoạt động trên các lĩnh vực môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư và tư vấn tài chính doanh nghiệp. ASC là một trong những công ty có quy mô nhỏ nhất thị trường chứng khoán trong nước.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : ASIAS Môi giới chứng khoán  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
5,600,000 5,600,000 0

Bình luận

Lịch sự kiện

24/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty cổ phần Chứng Khoán ASC công bố bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Dương Thiện chức vụ Người CBTT...

Doanh nghiệp cùng ngành