Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2014','Năm 2015','Năm 2016','3Q/2017']
 • Doanh thu (3Q/2017)
  7.08 tỷ
 • Lợi nhuận
  -0.29 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  42.83 tỷ
 • Vốn điều lệ
  58.62 tỷ

Tình hình tài chính

3Q/2017 Năm 2016 Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

7,075,0237,562,2277,416,156

LN thuần từ HĐKD

-275,123-2,832,807-2,726,524

LN sau thuế TNDN

-293,193-4,666,782-3,717,065

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

42,831,40444,092,36455,032,212

Tài sản ngắn hạn

39,273,53240,534,64849,699,956

Tài sản dài hạn

3,557,8723,557,7135,332,257

Tổng nợ phải trả

2,030,1262,997,8909,270,958

Vay ngắn, dài hạn

---

Vốn chủ sở hữu

40,801,28041,094,47245,761,252

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha

Địa chỉ: Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 39334666
Fax: (+84 4 39334666-+84 4 39334666) +84 4 39334666
Website: http://www.apsc.vn

Công ty Cổ phần chứng khoán Alpha (“APSC”) được thành lập vào năm 2006 và hoạt động với vốn điều lệ là 56,8 tỷ đồng. APSC kinh doanh các nghiệp vụ gồm môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán. Doanh thu 2014 đạt 14,2 tỷ đồng trong đó doanh thu từ hoạt động môi giới chiếm tỉ trọng 64% trong khi đó hoạt động tư vấn chỉ chiếm 5,5%.

Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : APSC Môi giới chứng khoán  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
5,861,940 5,861,940 0

Bình luận

Doanh nghiệp cùng ngành