Công ty TNHH Kiểm toán An Phú

Tình hình tài chính

Các dự án của doanh nghiệp

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty TNHH Kiểm toán An Phú

Địa chỉ: Tầng 12 số 167 Bùi Thị Xuân
Điện thoại: (+84-24) 62782904
Fax: (+84-24) 62782905
Website: http://www.anphugroup.com
 
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
: ANPHUA Tài chính đặc biệt  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 0 0

Bình luận

Doanh nghiệp cùng ngành