Công ty Cổ phần ADEC

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2015','Năm 2016','1Q/2017']
 • Doanh thu (1Q/2017)
  0.01 tỷ
 • Lợi nhuận
  -0.62 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  348.07 tỷ
 • Vốn điều lệ
  221.76 tỷ

Tình hình tài chính

1Q/2017 Năm 2016 Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

6,0008,190,846-3,748,574

LN thuần từ HĐKD

-641,3971,245,384-3,985,901

LN sau thuế TNDN

-618,6705,369-8,074,448

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

348,068,192348,333,152349,303,200

Tài sản ngắn hạn

62,067,40062,840,65660,537,368

Tài sản dài hạn

286,000,768285,492,480288,765,824

Tổng nợ phải trả

118,448,840118,095,136119,070,584

Vay ngắn, dài hạn

---

Vốn chủ sở hữu

229,619,328230,238,016230,232,640

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần ADEC

Địa chỉ: Số 21/5 Hoàng Việt, Phường 4
Điện thoại: (+84-28) 38112761
Fax: (+84-28) 38112761
Website: http://www.adecland.com
Thành lập năm 1993, Công ty Cổ phần Xây dựng và Trang trí Kiến trúc ADC (“ADCC”) là doanh nghiệp quy mô nhỏ chuyên hoạt động trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Công ty đã tư vấn và thi công một số công trình tiêu biểu như dự án khu đô thị mới tại xã Nhơn Đức và Phước Lộc – huyện Nhà Bè, dự án khu dân cư ADC phường Phú Mỹ - Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. 
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : ADCC Xây dựng  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 14,000,000 0

Bình luận

Doanh nghiệp cùng ngành