Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2014','Năm 2015','Năm 2016','3Q/2017']
 • Doanh thu (3Q/2017)
  4,205.14 tỷ
 • Lợi nhuận
  389.03 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  81,104.52 tỷ
 • Vốn điều lệ
  5,320.49 tỷ

Tình hình tài chính

3Q/2017 Năm 2016 Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

1,564,409,3443,651,899,9041,647,256,064

LN thuần từ HĐKD

1,010,029,3761,925,874,048781,560,960

LN sau thuế TNDN

389,033,536487,828,00091,279,000

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

81,104,527,360148,342,996,99264,374,685,696

Tài sản ngắn hạn

---

Tài sản dài hạn

---

Tổng nợ phải trả

75,050,426,368136,658,083,84058,584,424,448

Vay ngắn, dài hạn

---

Vốn chủ sở hữu

6,054,096,89611,684,924,4165,790,260,736

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình

Địa chỉ: 78 - 80 Cách mạng tháng tám, Phường 6
Điện thoại: (+84-28) 39300797
Fax: (+84-28) 39300798
Website: http://www.abbank.vn
Được thành lập vào năm 1993, Ngân hàng An Bình (ABBank) đã được nhận sự hỗ trợ rất lớn từ EVN và Maybank ( là các đối tác chiến lược). Hơn 20 năm hoạt động, ngân hàng đã tăng cường các hệ thống phân phối với 146 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc với các dịch vụ ngân hàng hiện đại tai khắp 29 tỉnh và thành phố ở Việt Nam. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các đối tác địa phương chiến lược (EVN) và đối tác chiến lược nước ngoài (Maybank) - ngân hàng lớn nhất Malaysia và các đối tác khác như Công ty Tài chính Quốc tế... ABBANK có nguồn vốn mạnh mẽ và cơ cấu quản trị theo thông lệ quốc tế tốt nhất.
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
OTC : ABB Ngân hàng  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 531,949,629 0

Bình luận

Ban lãnh đạo

Doanh nghiệp cùng ngành