Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

Sức khỏe doanh nghiệp

['Năm 2014','Năm 2015','Năm 2016','3Q/2017']
 • Doanh thu (3Q/2017)
  162.71 tỷ
 • Lợi nhuận
  15.11 tỷ
 • Cổ tức
  0
 • Tổng tài sản
  364.31 tỷ
 • Vốn điều lệ
  125.0 tỷ

Tình hình tài chính

3Q/2017 Năm 2016 Năm 2015

KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem tất cả

Doanh thu thuần

162,707,888163,721,68087,365,160

LN thuần từ HĐKD

19,864,91219,291,2401,610,093

LN sau thuế TNDN

15,109,81115,352,5111,486,401

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Xem tất cả

Tổng tài sản

364,314,528357,029,024273,676,096

Tài sản ngắn hạn

132,187,488122,833,136101,132,968

Tài sản dài hạn

232,127,040234,195,888172,543,120

Tổng nợ phải trả

205,346,256199,716,592249,423,424

Vay ngắn, dài hạn

118,975,568121,160,176175,168,704

Vốn chủ sở hữu

158,968,272157,312,44824,252,648

Các dự án của doanh nghiệp

Giao dịch nội bộ và Giao dịch cổ đông lớn

Tổ chức/
Người giao dịch
Chức vụGiao dịchSLCP trước GDĐăng kýThực hiệnNgàySLCP sau GD

Xem tiếp

Tổng quan

Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

Địa chỉ: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa
Website: http://www.viettienson.com
Sàn giao dịch Nhóm ngành  
HNX : AAV Bất động sản  
KLCP đang niêm yết KLCP đang lưu hành Vốn hóa thị trường
0 12,500,000 0

Bình luận

Doanh nghiệp cùng ngành