UBCK lập một vụ mới chuyên giám sát công ty đại chúng

Mai Hương

18:12 12/01/2016

BizLIVE - Ngày 1/12/2015, Ủy ban chứng khoán Nhà Nước (UBCK) đã ra quyết định lập ra một vụ mới thực hiện chức năng thanh tra về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

UBCK lập một vụ mới chuyên giám sát công ty đại chúng

Ngày 1/12/2015, Quyết định 48/2015/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCK trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng ký ban hành ngày 8/10/2015 chính thức có hiệu lực. Theo đó, về cơ cấu tổ chức, UBCK sẽ gồm có 15 đơn vị gồm:

1. Vụ Pháp chế;

2. Vụ Phát triển thị trường chứng khoán;

3. Vụ Quản lý chào bán chứng khoán;

4. Vụ Giám sát công ty đại chúng;

5. Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán;

6. Vụ Quản lý các công ty quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán;

7. Vụ Giám sát thị trường chứng khoán;

8. Vụ Hợp tác quốc tế;

9. Vụ Tổ chức cán bộ;

10. Vụ Tài vụ - Quản trị;

11. Văn phòng (có đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh);

12. Thanh tra;

13. Cục Công nghệ thông tin;

14. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán;

15. Tạp chí Chứng khoán.

Vụ Quản lý Phát hành (cũ) được tách ra làm hai vụ độc lập là Vụ Quản lý chào bán chứng khoán và Vụ Giám sát công ty đại chúng. Thanh tra UBCK thực hiện chức năng thanh tra về chứng khoán và thị trường chứng khoán; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBCK và sự chỉ đạo về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính. Thanh tra Chứng khoán có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh thanh tra và Thanh tra viên.

Theo quy đinh về lãnh đạo, UBCK có Chủ tịch và không quá 3 Phó Chủ tịch. Chủ tịch và Phó Chủ tịch do Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

Quyết định 48 chính thức có hiệu lực bãi bỏ Quyết định 112/2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBCK trực thuộc Bộ Tài chính.

MAI HƯƠNG / Theo SSC

Bảng giáThị trường

VN-Index 935.16 ▼ -0.69 (-0.07%)

 
VN-Index 935.16 -0.69 -0.07%
HNX-Index 111.61 0.14 0.13%
UPCOM 54.66 0.31 0.56%
DJIA 24,508.66 -76.77 -0.31%
Nasdaq 6,856.53 -19.27 -0.28%
Nikkei 225 22,553.22 -141.23 -0.63%
FTSE 100 7,450.87 2.75 0.04%
Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?

Emagazine