Nới room cho nhà đầu tư nước ngoài chờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Linh Lan

09:11 26/09/2015

BizLIVE -

TS. Nguyễn Sơn – Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trả lời phỏng vấn BizLIVE về nới room cho nhà đầu tư nước ngoài.

Nới room cho nhà đầu tư nước ngoài chờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thưa ông, việc nới room cho nhà đầu tư nước ngoài của các công ty Việt Nam đang được thực hiện đến đâu?

Hiện nay, đối với lĩnh vực kinh doanh chứng khoán có một số công ty thông qua đại hội đồng cổ đông quyết định tỷ lệ sở hữu (room) của nhà đầu tư nước ngoài, nhưng cũng có công ty được đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty để xem xét về tỷ lệ sở hữu cho người nước ngoài.

Chẳng hạn, trường hợp của CTCK Sài Gòn (SSI) đã có báo cáo để nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%. Một số CTCK khác cũng đang có phương án để đưa ra Hội đồng quản trị hoặc đưa ra đại hội đồng cổ đông sắp tới điều chỉnh về nới room cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài những danh mục đã quy định cụ thể thì nhóm danh mục gồm 267 ngành nghề có điều kiện đang chờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phân định, đánh giá lại các ngành nghề đó và sẽ có thêm một số văn bản hướng dẫn vấn đề này.

Đây là một điểm rất thông thoáng, vì trong vòng mấy năm qua để có tư tưởng nới sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài gắn với ban hành hai luật mới: Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2014 đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài được tham gia vào hoạt động doanh nghiệp để thay đổi quản trị công ty Việt.

Thông tư 123/2015/TT-BTC có quy định việc quyết định nới room cho nhà đầu tư nước ngoài thuộc quyền của Hội đồng quản trị nếu được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền. Như vậy, sẽ xảy ra việc các thành viên Hội đồng quản trị liên kết với nhau không mở room, thưa ông?

Thực ra quyền nới room cho nhà đầu tư nước ngoài của công ty thuộc quyền của Đại hội đồng cổ đông. Trong một số trường hợp Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, chứ không phải Hội đồng quản trị tự quyết. Do vậy, nếu có hệ lụy vấn đề ủy quyền đó là cổ đông phải tự chịu.

Một thực tế đã có là trường hợp của SSI, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc nới room cho nhà đầu tư nước ngoài.

Nghị định 60/2015/NĐ-CP được các nhà đầu tư nước ngoài rất kỳ vọng về nới room nhưng còn phụ thuộc rất nhiều vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông có ý kiến thế nào?

Hiện Nghị định 60/2015/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán đã có quy định những nhóm ngành liên quan về nới room. Không phải tất cả các doanh nghiệp phải chờ hướng dẫn của Luật Đầu tư, trong nội dung về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài có những nhóm ngành khác nhau.

Thứ nhất, các nhóm ngành thực hiện theo cam kết của Việt Nam trong Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) và các Hiệp định thương mại thì phải áp theo tỷ lệ đã cam kết.

Thứ hai, nhóm ngành được quy định bởi pháp luật chuyên ngành. Chẳng hạn, ngành ngân hàng thì tỷ lệ cho người nước ngoài sở hữu tối đa là 30%...

Thứ ba, nhóm doanh nghiệp thuộc danh mục 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó có phần liên quan đến room của người nước ngoài và phải chờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn.

Nhóm doanh nghiệp không thuộc ba nhóm ngành đã quy định thì tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài tối đa là 100%, không phải chờ hướng dẫn.

Nếu doanh nghiệp thuộc nhóm ngành hạn chế sở hữu room với nhà đầu tư nước ngoài thì phải quy định trong điều lệ doanh nghiệp và tổ chức Đại hội đồng cổ đông để lấy biểu quyết của cổ đông, hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo trình tự của Luật Doanh nghiệp 2014.

Chẳng hạn, doanh nghiệp A rà soát trên Cổng thông tin Quốc gia và thấy ngành của mình không bị hạn chế sở hữu nước ngoài, không thuộc lĩnh vực cấm, không thuộc lĩnh vực bị hạn chế trong cam kết WTO thì doanh nghiệp đó được hiểu là nới room tối đa tới 100%. Nhưng trong điều lệ của doanh nghiệp chỉ nới room tối đa 65% thì hồ sơ nộp tới cơ quan quản lý vẫn ghi được nới room là 100%.

Với 267 ngành nghề có điều kiện, vậy UBCKNN đã có thống kê trên thị trường niêm yết có bao nhiêu doanh nghiệp thuộc ngành nghề có điều kiện? UBCKNN đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tháo gỡ khó khăn về nới room?

Quy định 267 ngành nghề hạn chế nới room cho nhà đầu tư nước ngoài còn là 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trực tiếp làm việc với các bộ, ngành để thống kê trong các ngành tỷ lệ các loại doanh nghiệp hạn chế hoặc không cho nước ngoài tham gia để có danh mục báo cáo Chính phủ hướng dẫn.

Các Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP.HCM cũng đang rà soát lại trong danh mục phân ngành để có sự thống nhất trong 267 ngành nghề có điều kiện.

Tuy nhiên, hiện các Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP.HCM có các chuẩn khác nhau. Chẳng hạn, có Sở sử dụng chuẩn phân ngành của Tổng Cục thống kê Việt Nam, hoặc sử dụng chuẩn phân ngành quốc tế. Việc này các Sở sẽ thống kê để chuẩn hóa lại phân ngành phù hợp với Luật Đầu tư.

Doanh nghiệp muốn biết mình có rơi vào 267 ngành nghề có điều kiện hay không, và muốn biết tỷ lệ room cho nhà đầu tư nước ngoài là bao nhiêu thì phải làm sao?

Doanh nghiệp phải tra cứu trên Cổng thông tin Quốc gia về doanh nghiệp hoặc Cổng về đầu tư nước ngoài hoặc các quy định của các cơ quan chuyên ngành để biết doanh nghiệp có thuộc ngành hạn chế, cấm hoặc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện hay không.

Nếu doanh nghiệp thuộc 267 ngành nghề có điều kiện sẽ báo cáo với UBCKNN để xem xét, vì sau đó doanh nghiệp phải làm các thủ tục liên quan đến kiểm soát sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Trung tâm lưu ký chứng khoán để thực hiện công bố thông tin.

Doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến các cơ quan liên quan trước khi trình UBCKNN xem xét về tỷ lệ room?

Bản thân doanh nghiệp phải tự rà soát, nếu cần họ sẽ lấy ý kiến của các tổ chức tư vấn chuyên nghiệp hoặc doanh nghiệp hỏi ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… về phân ngành doanh nghiệp.

Hiện hai Sở chưa có thống kê có bao nhiêu doanh nghiệp niêm yết rơi vào 267 ngành nghề có điều kiện thưa ông?

Không phải là không thống kê được, phải có sự thống nhất phù hợp về tiêu chí phân ngành, cũng còn phụ thuộc vào cách thức phân ngành vì có rất nhiều các chuẩn mực phân ngành khác nhau.

Xin cảm ơn ông!

LINH LAN

Bảng giáThị trường

VN-Index 823.43 ▲ 4 (0.49%)

 
VN-Index 823.43 4.0 0.49%
HNX-Index 109.53 0.23 0.21%
UPCOM 54.1 -0.22 -0.41%
DJIA 22,871.72 30.71 0.13%
Nasdaq 6,605.8 14.29 0.22%
Nikkei 225 21,255.56 100.38 0.47%
FTSE 100 7,536.53 1.09 0.01%

BizLIVE - Gặp gỡ