Những điểm cần chú ý của Thông tư 123

Mai Hương

10:15 21/08/2015

BizLIVE -

Thông tư 123/2015/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 19/8/2015 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ 1/10/2015.

Những điểm cần chú ý của Thông tư 123

Hội thảo về thông tư

Nội dụng trọng yếu về đăng ký đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư nước ngoài tại TTCK Việt Nam, về sở hữu nước ngoài trên TTCK Việt Nam cùng với các trình tự thủ tục một công ty đại chúng xác định room sở hữu nước ngoài của mình. 
Theo công ty chứng khoán MB, thông tư tiết giảm tối đa các đầu tài liệu cần thiết để các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký giao dịch chứng khoán tại Việt Nam; bãi bỏ việc phải hợp pháp lãnh sự đối với các hồ sơ; tài liệu bằng tiếng Anh không cần dịch sang tiếng Việt.
Các công ty đại chúng phải tự xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty dựa trên các ngành nghề kinh doanh của mình sau đó quy định rõ tại điều lệ công ty. Hiện tại, chiếu theo các quy định  duy nhất CTCK và công ty quản lý quỹ có thể áp dụng mở room từ 1/9/2015, còn lại các ngành nghề khác vẫn phải chờ danh mục 267 ngành của Bộ Kế hoạch và đầu tư.
Công ty đại chúng không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP khi muốn hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài thực tế thì phải quy định rõ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Điều lệ công ty.
Kinh doanh chứng khoán
Tổ chức nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 21 và khoản 24 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP muốn sở hữu từ 51% trở lên vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán phải thông qua tổ chức kinh doanh chứng khoán mà mình muốn sở hữu gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK).
Các điều kiện cụ thể như sau: phải là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và đã có thời gian hoạt động tối thiểu là 02 năm liền trước năm tham gia góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp; Cơ quan quản lý, giám sát chuyên ngành ở nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương về trao đổi thông tin, hợp tác quản lý, thanh tra, giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán. Mỗi nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, tổ chức khác (không đáp ứng quy định trên) chỉ được sở hữu dưới 51% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán.
Công ty đại chúng có trách nhiệm làm hồ sơ báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty mình lên UBCK. Hồ sơ bao phải bao gồm:
Đối với công ty hoạt động trong lĩnh vực không hạn chế sở hữu nước ngoài: Tài liệu hợp lệ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo hướng dẫn của UBCK  xác minh công ty hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Biên bản họp và nghị quyết của hội đồng quản trị về việc không hạn chế sở hữu nước ngoài (trong trường hợp công ty không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài) hoặc biên bản họp, nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc hạn chế sở hữu nước ngoài và điều lệ công ty có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (trong trường hợp công ty có hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài);
Lĩnh vực hạn chế sỡ hữu nước ngoài
Đối với công ty hoạt động trong lĩnh vực hạn chế sở hữu nước ngoài: Trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) áp dụng đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh mà công ty đang hoạt động theo quy định pháp luật đầu tư, pháp luật liên quan, điều ước quốc tế hoặc tài liệu khác theo hướng dẫn của UBCK xác định ngành nghề đầu tư kinh doanh, tỷ lệ sở hữu nước ngoài áp dụng đối với công ty;
Sau khi UBCK xác nhận hồ sơ báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đại chúng, Công ty sẽ thông báo với Sở Giao dịch Chứng khoán (đối với công ty niêm yết và đăng ký giao dịch), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty. Nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện giao dịch chứng khoán theo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ngay sau khi công ty công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài chính thức. 
Như vậy, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các công ty đại chúng không thuộc diện ngành nghề kinh doanh có điều kiện (theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và đầu tư) sẽ do HĐQT của công ty quyết định (trong trường hợp không hạn chế tỷ lệ sở hữu) hoặc ĐHĐCĐ của Công ty quyết định và được quy định rõ tại điều lệ Công ty (trong trường hợp Công ty muốn hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài). Sau khi Hồ sơ được đệ trình lên UBCK nhà nước và được xác nhận, công bố các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện giao dịch ngay theo tỷ lệ mới.

MAI HƯƠNG / Theo MBS

Bảng giáThị trường

VN-Index 924.4 ▼ -2.85 (-0.31%)

 
VN-Index 924.4 -2.85 -0.31%
HNX-Index 110.45 -0.46 -0.42%
UPCOM 54.1 0.04 0.07%
DJIA 24,504.8 118.77 0.48%
Nasdaq 6,862.32 -12.76 -0.19%
Nikkei 225 22,758.07 -108.1 -0.47%
FTSE 100 7,503.13 2.72 0.04%
Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?

Emagazine