Người Việt có thể mua Hợp đồng tương lai chỉ số từ cuối năm 2016?

Mai Hương

18:46 05/08/2015

BizLIVE -

Theo thông tin BizLIVE mới nhận được, Bộ Tài chính đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cùng HNX và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc triển khai xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh.

Người Việt có thể mua Hợp đồng tương lai chỉ số từ cuối năm 2016?

Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Tài chinh đặt mục tiêu đưa thị trường này vào hoạt động trong quý III-IV/2016.
Về khung pháp lý, Bộ Tài chính giao SSC tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 42/2015/NĐ-CP và tổ chức và hoạt động trên thị trường chứng khoán phái sinh, xây dựng các Quy chế nghiệp vụ, Quy trình thống nhất theo Thông tư hướng dẫn. Trước mắt sẽ mở thị trường chứng khoán phái sinh với 2 sản phẩm đầu tiên là Hợp đồng tương lai chỉ số dựa trên các chỉ số thị trường chứng khoán do các Sở GDCK xây dựng, và Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ phù hợp với nhu cầu thị trường.
Bộ Tài chính đã giao Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) là đơn vị tổ chức triển khai hoạt động giao dịch của TTCKPS theo các chủ trương đã được Thủ tướng phê duyệt, đồng thời giao VSD thực hiện bù trừ, thanh toán phái sinh. HNX và VSD phối hợp xây dựng dự án đầu tư hệ thống công nghệ thông tin theo chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị, đảm bảo phù hợp với quy mô, cơ cấu tổ chức thị trường và yêu cầu quản lý thị trường chứng khoán phái sinh trong giai đoạn đầu (khoảng 5 năm).
Đối với công tác đào tạo, phổ biến, tuyên truyền, Bộ Tài chính chỉ đạo UBCKNN chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán phái sinh từ Quý III/2015. Bên cạnh đó, UBCKNN phải tiếp tục phối hợp với các hiệp hội, thành viên thị trường cùng xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo, tuyên truyền phổ cập kiến thức về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

MAI HƯƠNG

Bảng giáThị trường

VN-Index 917.45 ▼ -22.71 (-2.48%)

 
VN-Index 917.45 -22.71 -2.48%
HNX-Index 111.78 -2.03 -1.82%
UPCOM 54.28 -0.19 -0.36%
DJIA 24,329.16 117.68 0.48%
Nasdaq 6,840.08 27.24 0.4%
Nikkei 225 22,938.73 127.65 0.56%
FTSE 100 7,435.83 41.87 0.56%

Emagazine