Doanh nghiệp cần chủ động trước ngày nới Room

Mai Hương

16:31 17/07/2015

BizLIVE -

Đề chuẩn bị cho Nghị định 60/2016 có hiệu lực từ ngày 1/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã gửi Công văn 4493/UBCK-PC tới các công ty đại chúng, CTCK, công ty quản lý quỹ... tích cực lên phương án, chuẩn bị cho việc nới room.

Doanh nghiệp cần chủ động trước ngày nới Room

Ảnh minh họa.

Theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP, ngoại trừ các công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực mà điều ước quốc tế trong đó Việt Nam là thành viên có quy định thì thực hiện theo điều ước quốc tế; nếu hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà pháp luật về đầu tư, pháp luật liên quan có quy định về tỷ lệ sờ hữu nước ngoài thì thực hiện theo quy định tại pháp luật đó; trường hợp ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài chưa có quy dịnh cụ thể về sờ hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%.
Trường hợp doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa theo hình thức chào bán chứng khoán ra công chứng thì tỷ lệ sờ hữu nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa. Đối với các công ty đại chúng khác và các tổ chức kinh doanh chứng khoán, tỳ lệ sở hữu nước ngoài là không hạn chế, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
UBCK đề nghị các công ty đại chúng rà soát cụ thể tình hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh. Trên cơ sở đó dự kiến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại doanh nghiệp.
Để nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, các doanh nghiệp đại chúng liên hệ với cơ quan đăng ký kinh doanh để tìm hiểu về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và thực hiện bổ sung tại điều lệ công ty quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật. Việc sửa đổi bổ sung điều lệ được thông qua triệu tập ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Việc báo cáo và công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ được thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Bộ tài chính.
Đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chào bán chứng khoán ra công chúng thì phải có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa hoặc cơ quan đăng ký đầu tư về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối thiểu, tối đa tại doanh nghiệp.
Đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán, thực hiện bổ sung tại điều lệ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Trường hợp có 1 nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 51% vốn điều lệ phải báo cáo UBCK chấp thuận trước khi thực hiện.

MAI HƯƠNG / Theo SSC

Tin liên quan

Cùng dòng sự kiện

Bảng giáThị trường

VN-Index 935.16 ▼ -0.69 (-0.07%)

 
VN-Index 935.16 -0.69 -0.07%
HNX-Index 111.61 0.14 0.13%
UPCOM 54.66 0.31 0.56%
DJIA 24,508.66 -76.77 -0.31%
Nasdaq 6,856.53 -19.27 -0.28%
Nikkei 225 22,553.22 -141.23 -0.63%
FTSE 100 7,450.87 2.75 0.04%
Thăm dò ý kiến
Năm 2018, kênh đầu tư nào sẽ sinh lợi nhất?

Emagazine