BVSC báo lãi 37 tỷ đồng quý I

Hạnh Phúc

16:28 14/04/2015

BizLIVE - Về thị phần môi giới trong quý I/2015, tại HNX, BVSC đứng ở vị trí thứ 6 về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, đứng thứ 9 thị trường UpCoM và thứ 3 đối với thị trường trái phiếu; tại HSX, BVSC đứng vị trí thứ 7 về cổ phiếu và chứng chỉ quỹ và đứng đầu về môi giới trái phiếu.

BVSC báo lãi 37 tỷ đồng quý I
CTCK Bảo Việt (BVSC) đã chính thức công bố kết quả kinh doanh quý I/2015, theo đó, doanh thu quý I/2014 của BVSC đạt 71,55 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 37,3 tỷ đồng, tăng lần lượt 7,8% và 5,5% so với cùng kỳ năm 2014.
Các mảng hoạt động chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng doanh thu quý I bao gồm: hoạt động môi giới (29,8%), hoạt động tự doanh (28,7%) và doanh thu trên vốn (37%).
Kết thúc quý I/2015 Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 1.378,5 tỷ đồng, tăng 2% so với thời điểm kết thúc năm 2014.
Về thị phần môi giới trong quý I/2015, tại HNX, BVSC đứng ở vị trí thứ 6 về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, đứng thứ 9 thị trường UpCoM và thứ 3 đối với thị trường trái phiếu; tại HSX, BVSC đứng vị trí thứ 7 về cổ phiếu và chứng chỉ quỹ và đứng đầu về môi giới trái phiếu.
BVSC cho biết công ty đã xóa hết hoàn toàn số lỗ lũy kế còn lại tại thời điểm cuối năm 2014.
Ngày mai (15/04), BVSC sẽ tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty.
Tại Đại hội, ngoài việc trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh dự kiến của năm 2015 theo đó công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 299 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 120 tỷ đồng.
Công ty cũng sẽ trình cổ đông phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015 trong đó có kế hoạch chi trả cổ tức 10%. Đồng thời, Đại hội cũng sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

HẠNH PHÚC

Bảng giáThị trường

VN-Index 820.04 ▼ -6.8 (-0.83%)

 
VN-Index 820.04 -6.8 -0.83%
HNX-Index 106.24 -1.9 -1.79%
UPCOM 53.87 -0.51 -0.96%
DJIA 23,328.63 165.59 0.71%
Nasdaq 6,629.05 23.99 0.36%
Nikkei 225 21,696.65 239.01 1.1%
FTSE 100 7,537.77 14.54 0.19%